Sherlock Holmes BBC / Nhật Kí - 2.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cũng trong tập 1, có 1 chi tiết rất hề hước

Sau khi John cho Sher mượn đt, Sher đã quyết định luôn bạn cùng phòng của mình là John =))) Thay vì bàn bạc về chuyện thuê phòng cùng thì bạn đã nói luôn các " tật " của mình cho John để John khỏi bỡ ngỡ khi cả 2 sống cùng nhau =)))

Mà cũng có đúng đâu :) sai lè

Gọi hẳn người ta đang ở 1 rìa khác ở London về chỉ để nhắn tin và nói chuyện mà kêu " không nói chuyện cả ngày " =))))
Xem mà tứk á, tứk thay Jawn luôn á :)

Chương trước Chương tiếp