Trang chủ7,17,27 và mãi mãi.

Đọc Truyện 7,17,27 và mãi mãi. - TruyenFic.Com

Đọc Truyện 7,17,27 và mãi mãi.

Tác giả: MaiVThanh3

Cập nhật: 24-11-2022

Đọc Truyện

"Tình yêu vừa là hạnh phúc vừa là bất hạnh và không phải ai cũng có thể chọn hạnh phúc nhưng dù bất hạnh hay hạnh phúc tôi cũng sẽ yêu em." Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không ám chỉ xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức nào, vui lòng không reup ở nơi khác.