Trang chủ[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc

Đọc Truyện [ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc

Tác giả: Phonglinh357

Cập nhật: 26-10-2022

Đọc Truyện

ĐANG BETA LẦN 1 :))) ĐANG BETA- ĐANG BETA ĐỌC K QUEN THÌ MỜI ĐI ĐỌC CV NHÉ, ĐẰNG NÀO CŨNG KHÓ HIỂU NHƯ NHAU ẤY MÀ :))))) NGÔN NGỮ VÙNG MIỀN NÓ KHÁC, ĐỪNG ÁP ĐẶT TỪ NƠI BẠN Ở LÊN ĐỂ NÓI TỪ MK DÙNG NÓ LẠ. SÂN CHƠI NHÀ AI THÌ THEO NHÀ ĐẤY NHÉ. AI K CHƠI ĐƯỢC THÌ ĐI ĐỌC NHÀ KHÁC NHÉ! Quyển 1: Từ chương 1- 200 Tác giả: Lâm Tiềm Thể loại: Đam mỹ, ABO, tương lai, nhân ngư, gương vỡ lại lành, niên hạ, stv (nhưng đứa bé của hai người...) Nhân vật chính: Bạch Sở Niên x Rimbaud CP phụ: Tất Lãm Tinh x Lục Ngôn, Hàn Hành Khiêm x Tiêu Thuần, Hạ Kính Thiên ? Hạ Tiểu Trùng BẢN CẮT H Là hệ liệt của "Chấp sự thỏ cụp tai" Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, xin đừng chuyển ver và mang đi đâu. Bản edit này là phi lợi nhuận. Chưa beta: nếu sai chỉnh tả, có lỗi, ai có lòng tốt hãy cmt nhắc nhở. Mk xin nhận ZingTruyen.Net và TRUYENFUN.NET LÀ LŨ ĂN CẮP (TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI MỖI 1 WATTAPD Dang8229384) XIN HÃY ĐỌC Ở TRANG CHÍNH CHỦ

Danh sách Chap - [ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc

1. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

2. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

3. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

4. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

5. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

6. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

7. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

8. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

9. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

10. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

11. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

12. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

13. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

14. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

15. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

16. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

17. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

18. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

19. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

20. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

21. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

22. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

23. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

24. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

25. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

26. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

27. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

28. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

29. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

30. Tệp tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

31. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

32. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

33. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

34. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

35. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

36. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

37. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

38. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

39. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

40. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

41. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

42. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

43. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

44. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

45. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

46. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

47. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

48. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

49. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

50. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

51. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

52. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

53. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

54. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

55. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

56. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

57. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

58. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

59. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

60. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

61. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

62. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

63. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

64. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

65. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

66. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

67. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

68. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

69. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

70. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

71. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

72. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

73. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

74. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

75. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

76. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

77. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

78. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

79. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

80. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

81. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

82. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

83. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

84. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

85. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

86. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

87. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

88. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

89. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

90. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

91. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

92. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

93. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

94. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

95. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

96. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

97. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

98. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

99. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

100. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

101. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

102. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

103. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

104. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

105. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

106. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

107. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

108. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

109. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

110. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

111. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

112. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

113. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

114. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

115. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

116. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

117. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

118. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

119. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

120. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

121. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

122. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

123. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

124. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

125. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

126. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

127. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

128. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

129. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

130. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

131. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

132. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

133. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

134. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

135. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

136. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

137. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

138. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

139. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

140. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

141. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

142. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

143. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

144. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

145. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

146. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

147. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

148. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

149. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

150. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

151. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

152. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

153. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

154. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

155. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

156. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

157. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

158. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

159. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

160. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

161. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

162. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

163. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

164. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

165. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

166. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

167. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

168. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

169. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

170. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

171. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

172. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

173. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

174. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

175. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

176. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

177. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

178. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

179. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

180. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

181. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

182. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

183. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

184. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

185. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

186. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

187. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

188. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

189. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

190. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

191. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

192. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

193. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

194. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

195. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

196. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

197. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

198. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

199. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

200. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả