Trang chủ| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ????

Đọc Truyện | Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ???? - TruyenFic.Com

Đọc Truyện | Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ????

Tác giả: MN_Ray

Cập nhật: 21-03-2022

Đọc Truyện

Nghĩ đến đâu viết đến đó. Sẽ ra sao khi Takemichi là một tên nghiện ma túy. Ngôn từ tục tĩu, vì đây là truyện về bọn bất lương mà không có tục thì đâu còn là bất lương nữa chứ nhỉ ? Không dành cho mấy bạn thích thụ dễ thưn, hiền nành. _______________ Cảm ơn các bạn đã đọc.