Trang chủẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]

Đọc Truyện ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường] - TruyenFic.Com

Đọc Truyện ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]

Tác giả: suongbang93

Cập nhật: 13-10-2019

Đọc Truyện

Ngôn tình, Xuyên không, nữ nam cường,1×1. (truyện này chủ yếu viết về sự mạnh mẽ cường đại của nữ chính, nam chính hơi mờ nhạt và xuất hiện muộn nhưng cũng rất cường) Tác giả: Cơ Sóc Nguồn: Chương 01 đến 149 là bản edit, những chương còn lại là bản convert từ Wikidich. Truyện chỉ là tớ copy nha, vì thích truyện mà tìm khắp cả wattpad không thấy nên tớ chỉ muốn lưu lại thỉnh thoảng đọc thôi. _____ Văn án: Nghe nói, nàng điên cuồng si mê Nam Tử Li - đệ nhất công tử của Tả quốc ,khiến người ta thấy nàng liền đi đường vòng. Nghe nói, nàng không học vấn không nghề nghiệp, làm mười ba vị lão sư bỏ chạy, làm ai cũng không dám dạy nàng. Nghe nói, nàng tàn nhẫn vô cùng, điêu ngoa tùy hứng, người vì nàng mà chết là vô số kể. Trước xuyên qua, nàng là Hoa Hạ - gia chủ gia tộc cổ xưa , tôn quý vô song, lãnh huyết quyết tuyệt. Sau xuyên qua, nàng là Lãm Nguyệt trưởng công chúa Mặc quốc tôn quý, hoàng đế thịnh sủng, nổi bật vô cùng. Thế nhân nói nàng bị nuông chiều ương ngạnh, âm ngoan độc ác, càng nhận định nàng có mạo không tài, mê gái bao cỏ. Có ai ngờ nàng tỏa sáng, chói mắt như vậy, một đôi lãnh mâu, xem tẫn thế sự, bao hàm tang thương. Nàng đứng đầuThần lâu, là Ngọc công tử đệ nhất thiên hạ. Nàng từng một mình diệt Thất Tinh lâu trong truyền thuyết, võ công sớm tới đại tông sư chi cảnh, thiên quân vạn mã cũng qua lại như nơi không người. Trên phố lời đồn đãi, nàng không quan tâm, nàng cảm thấy đối với thế giới này mình là người ngoài cuộc.

Danh sách Chap - ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]

Chương 01- 02.

Chương 03- 04.

Chương 05- 06.

Chương 07- 08.

Chương 09- 10.

Chương 11- 12.

Chương 13- 14.

Chương 15- 16.

Chương 17- 18.

Chương 19- 20.

Chương 21- 22.

Chương 23- 24.

Chương 25- 26.

Chương 27- 28.

Chương 29- 30

Chương 31- 32.

Chương 33- 34.

Chương 35- 36.

Chương 37- 38

Chương 39- 40.

Chương 41- 42.

Chương 43- 44

Chương 45- 46

Chương 47- 48

Chương 49- 50

Chương 51- 52

Chương 53- 54

Chương 55- 56

Chương 57

Chương 58- 59- 60

Chương 61- 62

Chương 63- 64

Chương 65- 66

Chương 67- 68

Chương 69- 70

Chương 71- 72

Chương 73- 74

Chương 75- 76

Chương 77_ 78

Chương 79- 80

Chương 81- 82

Chương 83- 84

Chương 85- 86

Chương 87- 88

Chương 89- 90

Chương 91- 92

Chương 93- 94

Chương 95- 96

Chương 97- 98

Chương 99- 100

Chương 101- 102

Chương 103- 104

Chương 105

Chương 106- 107

Chương 108- 109

Chương 110. Thần phục

Chương 111 - 112- 113

Chương 114- 115

Chương 116 - 117

Chương 118 - 119

Chương 120 - 121

Chương 122 - 123

Chương 124 - 125

Chương 126 - 127

Chương 128 - 129

Chương 130 - 131

Chương 132 - 133

Chương 134 - 135

Chương 136 - 137

Chương 138 - 139

Chương 140 - 141

Chương 142 - 143

Chương 144 - 145

Chương 146 - 147

Chương 148 - 149

Chương 151- 152

Chương 153- 154

Chương 155- 156

Chương 157- 158

Chương 159- 160

Chương 161- 162

Chương 163- 164

Chương 165- 166

Chương 167- 168

Chương 169- 170

Chương 171- 172

Chương 173- 174

Chương 175- 176

Chương 178- 179

Chương 179- 180

Chương 181- 182

Chương 183- 184

Chương 185- 186

Chương 187- 188

Chương 189- 190

Chương 191- 192

Chương 193- 194

Chương 195- 196

Chương 197- 198

Chương 199- 200

Chương 201- 202

Chương 203- 204

Chương 205- 206

Chương 207- 208

Chương 209- 210

Chương 211- 212

Chương 123- 124

Chương 125- 126

Chương 217- 218

Chương 219- 220

Chương 221- 222

Chương 223- 224

Chương 225