Trang chủ[Aokise] [Fanfic] How childish I was!

Đọc Truyện [Aokise] [Fanfic] How childish I was! - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Aokise] [Fanfic] How childish I was!

Tác giả: halley_jinx

Cập nhật: 23-06-2018

Đọc Truyện

Các nhân vật trong đây hoàn toàn không ở trong Thế hệ kì tích. Cả tính cách nhân vật cũng do mình quyết định, nên những nhân vật trong fic sẽ (hơi) khác trong bản gốc KnB.