Trang chủba mươi bảy năm câm lặng

Đọc Truyện ba mươi bảy năm câm lặng - TruyenFic.Com

Đọc Truyện ba mươi bảy năm câm lặng

Tác giả: yifluous

Cập nhật: 11-08-2020

Đọc Truyện

hãy đến với tôi qua vết thời gian phai mờ hay ngõ vào cõi chết. bởi lẽ mộng nào rồi cũng tàn phai, hy vọng nào rồi cũng nát tan, và trái quả nào hái được trong năm cuối cùng cũng héo khô trong vô vọng.

Danh sách Chap - ba mươi bảy năm câm lặng