Trang chủ[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] BẢO KÍNH

Đọc Truyện [Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] BẢO KÍNH - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] BẢO KÍNH

Tác giả: DandelionLTT

Cập nhật: 23-06-2016

Đọc Truyện

Tác giả: Nhất Lĩnh Đạm Nga Hoàng Một ngàn năm vợ chồng, bốn trăm năm chia lìa, hắn cùng nàng trong lúc đó ân oán đã tính không rõ ràng. Đã tính không rõ, vậy, khiếm đi. ( bảo liên đăng ) ( bảo liên đăng tiền truyện ) đồng nhân, tiển tâm, ngọt văn không ngược đã kết thúc Nội dung nhãn: Chuyên nhất tình gương vỡ lại lành tiên hiệp tu chân nguyên hướng Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Dương Tiển, Ngao Thốn Tâm ┃ phối hợp diễn: Ngao Nhược, Vương Thành Giao, Ngao Liệt ┃ cái khác: Tiển tâm, bảo liên đăng, bảo liên đăng tiền truyện

Danh sách Chap - [Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] BẢO KÍNH