Trang chủ[BH.CĐ] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ [Hoàn]

Đọc Truyện [BH.CĐ] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ [Hoàn] - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [BH.CĐ] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ [Hoàn]

Tác giả: hynghien

Cập nhật: 03-06-2018

Đọc Truyện

Tấn Giang 2018. 05. 21VIP kim bài hoàn tất Toàn văn tự sổ: 434716 tự Tích phân: 334,584,256 Converter: hynghien Văn án: Sợ tối sợ quỷ lại thích khóc Hán Vương điện hạ, một mực là Vương phi cục cưng láu lỉnh. Thẳng đến có một ngày, Hán Vương điện hạ tại Thư tứ (cửa hàng sách) trong phát hiện một quyển... Tập tranh? Nội dung nhãn hiệu: Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Hán vương, Hán vương phi ┃ vai phụ: ┃ khác: