Trang chủ[BH-XK] Ách, công chúa điện hạ - Có lẽ có một ngày

Đọc Truyện [BH-XK] Ách, công chúa điện hạ - Có lẽ có một ngày - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [BH-XK] Ách, công chúa điện hạ - Có lẽ có một ngày

Tác giả: yulsic1luv

Cập nhật: 27-08-2014

Đọc Truyện

giáp đại nhân :“ đại trưởng công chúa song thập năm hoa , nghiêng nước nghiêng thành ……” ất đại nhân :“ đại trưởng công chúa văn thao vũ lược , phách lực phi phàm ……” bính đại nhân :“ đại trưởng công chúa thiên tư thông dĩnh , trên đời vô song ……” đinh đại nhân :“ đại trưởng công chúa hiền lương thục đức , tâm địa hiền lành ……” giang cửu :“ ách …… công chúa điện hạ , ngài có thể bỏ qua cho tiểu sinh sao ? ” nói tóm lại , đây chính là một một lòng nghĩ lẫn vào ăn chờ chết đích ăn hàng , không giải thích được bị kéo vào hoàng quyền chi tranh trung , bị không ngừng nghiền ép , cuối cùng ôm phải mỹ nhân thuộc về đích chuyện xưa .