Trang chủ[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền Tiên

Đọc Truyện [BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền Tiên - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền Tiên

Tác giả: lacleos320

Cập nhật: 09-05-2022

Đọc Truyện

Tên gốc: 影后成双[娱乐圈] Tác giả: Huyền Tiên (玄笺) Thể loại: Giới giải trí, ngọt, HE Couple: Lục Ẩm Băng x Hạ Dĩ Đồng Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoại). >﹏< Editor: Lạt Nhách Translator: Me. Đôi lời editor: Lần đầu tiên edit, mong mọi người ủng hộ và nhận xét để chỉnh sửa tốt hơn \( ̄︶ ̄*\)) . Lí do mà đi edit là do đọc ngang bị drop, tức quá đi edit thôi. Nhưng.. hố này hơi sâu : )

Danh sách Chap - [BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền Tiên

Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100 + 101

Chương 102 + 103

Chương 104 + 105

Chương 106 + 107

Chương 108 + 109

Chương 110 + 111

Chương 112 + 113

Chương 114 + 115

Chương 116 + 117

Chương 118 + 119

Chương 120 + 121

Chương 122 + 123

Chương 124 + 125

Chương 126 + 127

Chương 128 + 129

Chương 130 + 131

Chương 132 + 133

Chương 134 + 135

Chương 136 + 137

Chương 138+139

Chương 140+141

Chương 142 + 143

Chương 144+145

Chương 146 + 147

Chương 148 + 149

Chương 150 + 151

Chương 152 + 153

Chương 154 + 155

Chương 156 + 157

Chương 158 + 159

Chương 160 + 161

Chương 162 + 163

Chương 164 + 165

Chương 166 + 167

Chương 168 + 169

Chương 170 + 171

Chương 172 + 173

Chương 174 + 175

Chương 176 + 177

Chương 178 + 179

Chương 180 + 181

Chương 182 + 183