Trang chủ| BnHA - AllDeku | Anh hùng

Đọc Truyện | BnHA - AllDeku | Anh hùng  - TruyenFic.Com

Đọc Truyện | BnHA - AllDeku | Anh hùng

Tác giả: -VN208-

Cập nhật: 25-12-2021

Đọc Truyện

Tựa : | BnHA - AllDeku | Anh hùng Thể loại : AllDeku, viễn tưởng, tội phạm, anh hùng Beta : khi nào rảnh rồi tui sẽ beta sau :)) Bìa : ... !!! NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI, OCC NẶNG !!! • • • • Văn án : Deku: Gagagaga !!! Đưa xác đây để tao đi hốt xác thèng chóa đó !!! Ghost: Zui thế để me giữ cậu ta cho Midoriya: Cậu nên *lẩm bẩm* *lẩm bẩm* *lẩm bẩm* *lẩm bẩm*.... Knight: Midoriya cậu nói gì tôi không nghe được, tôi chỉ nghe được mỗi chữ lẩm bẩm thôi a .... Izuku: Dừng hết ngay, không được làm loạn waaaaa !!! Lời của t/g : Waaa đừng để văn án lừa tình !!! Tui viết dở lắm nên thông cảm hen <:3 13/11/2021

Danh sách Chap - | BnHA - AllDeku | Anh hùng