Trang chủBreddy Oneshots (Viet)

Đọc Truyện Breddy Oneshots (Viet) - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Breddy Oneshots (Viet)

Tác giả: breddyyyy

Cập nhật: 28-01-2023

Đọc Truyện

những mẫu chuyện ngắn (hoặc không) về brett yang và eddy chen viết theo cảm xúc nên có thể sẽ có nhiều lỗi chính tả hoặc văn chương lủng củng, please don't judge :< [brett bot] [full lowercase]