Trang chủ[BrightWin] Khó Được Hồ Đồ

Đọc Truyện [BrightWin] Khó Được Hồ Đồ - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [BrightWin] Khó Được Hồ Đồ

Tác giả: tsumetaiyoru

Cập nhật: 25-03-2020

Đọc Truyện

Tác giả: 腐剧女孩冲鸭 Tình trạng: On-going Văn án: Win tưởng, hắn không thể đem này đơn thuần làm như là gặp dịp thì chơi, nhưng hiện thực là, hắn liền thay thế phẩm đều không tính là, như thế nào? Còn muốn hắn làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm hắn thượng vội vàng đương thay thế phẩm sau đó nói: "Ta thật cao hứng có thể đạt được cái này thân phận" sao? Hắn nhưng không đến mức như vậy rớt mặt mũi.