Đọc Truyện C - TruyenFic.Com

Đọc Truyện C

Tác giả: tytry1230

Cập nhật: 29-01-2023

Đọc Truyện

1&1, 1&2, HE Cut D-D, F-D, M-S

Danh sách Chap - C

CT-A cha không cần a

CT-Ác độc nữ xứng con dâu X cha chồng

CT-Ám quang hạ công tức (cập nhật)

CT-Bạch liên hoa con dâu vs hảo tâm tràng công công

CT-Câu dẫn con người sắt đá cha chồng

CT-Câu dẫn Thiết Hán Công cha

CT-Công công VS con dâu

CT-Công tức thiên

CT-Cứu vớt không cử công công

CT-Đại nhân, ngươi thật là xấu

CT-Hầu môn thê

CT-Hung ác tướng quân công công - Ấu trĩ ngốc khờ con dâu

CT-Người goá vợ cha chồng VS thủ tiết con dâu

CT-Nhi tử, ta coi trọng ngươi tức phụ

CT-Tinh tế kiều nhu quả phụ X uy mãnh tướng quân cha chồng

CT-Tư lệnh công công tiếu con dâu

PN-Âm Dương Nhãn thiếu nữ VS thiện lương trung hậu dưỡng phụ

PN-Ba ba, thỉnh ngươi ôn nhu một chút

PN-Ba ba, yêu ta

PN-Bá đạo phụ hoàng x mảnh mai công chúa

PN-Bẻ thẳng cong nam ba ba

PN-Bị tổ mẫu tra tấn con vợ cả X có thể văn có thể võ dũng an hầu thân cha

PN-Cha, không cần

PN-Chuyên chế phụ thân

PN-Cổ đại sát thần tướng quân ba ba

PN-Công lược cha

PN-Công lược lính đánh thuê phụ thân

PN-Công lược tra cha

PN-Dưỡng phụ X dưỡng nữ

PN-Dưỡng phụ

PN-Hầu gia cùng thân là tội thần lúc sau dưỡng nữ

PN-Hiện đại Bá Đạo tổng tài ba ba

PN-Hiện đại tà tứ đổ thần ba ba

PN-Lục Bạch Thỉ nữ nhi

PN-Mạnh mẽ chuyên chế phụ thân

PN-Nhìn lén ba ba loát a loát ta

PN-Nội tâm đáng khinh si hán ba ba X nhuyễn manh loli nữ nhi

PN-Nữ nhi lần đầu bị phụ thân cưỡng bách cướp đi

PN-Phục liên hoa tâm tao ni ba ba

PN-Quân nhân ba ba lòng dạ hiểm độc miên

PN-Quyển mao ngạo kiều trinh thám ba ba

PN-Tà tứ đánh cuộc thần ba ba

PN-Titan tự đại nón xanh ba ba

PN-Tổng tài ba ba bạch bạch bạch hằng ngày

PN-Tổng tài dưỡng nữ

PN-Trọng sinh công lược thân phụ

VC-Bán manh làm nũng thê VS lãnh đạm cấm dục hệ lão công

VC-bạo tẩu Hoàng Hậu VS đế vương

VC-Câu dẫn cổ đại nông phu

VC-Chính đường thê

VC-Công lược quỷ súc lão công

VC-Công lược si cuồng Kiếm Thánh

VC-Công lược thảo căn tướng quân

VC-Đại lão bá ái tiểu trốn thê

VC-Đại tướng quân nguyên phối chính thê

vc-Đích nữ nguyên phối

VC-Hắc đạo đại lão & nằm vùng kiều thê

VC-Hào môn tức phụ X bất lực trượng phu

VC-Kết hôn một năm không quen biết

VC-Khế ước tiểu kiều thê

VC-Kiều mềm vợ trước x cấm dục trượng phu

VC-Làm hầu gia Kiều Vũ Mặc yêu vợ cả

VC-Lãnh Khốc Phu Quân X Nuông Chiều Nương Tử

VC-Lãnh khốc trung khuyển thợ săn v. Kiều khí tiểu nương tử

VC-Lão công của ta là đại minh tinh

VC-Lão công dục cầu bất mãn

VC-Manh thê mang cầu chạy

VC-Mặt lạnh tướng quân tiểu kiều thê

VC-Mặt lạnh Vương gia thực thiếu ái

VC-Nghèo túng thế tử VS đại gả thế tử phi

VC-Nghèo túng tiểu thư & trung hậu thợ săn

VC-Người vợ tào khang không thể bỏ

VC-Ôn nhu tổng tài lãnh tình thê

VC-Pháo hôi vợ trước

VC-Phu lang quá hung mãnh

VC-Phu quân có điểm không bình thường

VC-Phúc hắc Thái Tử ngốc tướng công

VC-Quân tẩu hạnh phúc sinh hoạt

VC-Thần thê

VC-Thần y tướng quân thê

VC-Tình ti vòng

VC-Tổng tài không yêu ta

VC-Tuần trăng mật trượng phu

VC-Xấu thợ săn tiểu kiều nương

MT-Con riêng X mẹ kế

MT-Công lược tàn nhẫn hầu gia

MT-Hoàng Thượng, ta không ước

MT-Kiều mị mẹ kế X tà mị con riêng

MT-Mẹ kế

MT-Phiêu hoàng đế

MT-Thái hậu cùng thiếu niên hoàng đế

MT-Thái Hậu mang thai

MT-Thiếu nữ thái hậu VS Đông Hán đốc chủ

MT- Thiếu nữ Thái Hậu X bệnh kiều Vương gia

MT-Thiếu nữ Thái Hậu

MT-mẫu cùng tử

VC-Bao quân vừa lòng

PN-Ta tướng quân cha

PN-Ta thần y cha

PN-Ta giáo chủ cha

PN-Ta lãng tử cha

PN-Ta sát thủ cha

PN-Bị mỗi cái thế giới ba ba X một lần

VC-Thợ săn kiều man thê

VC-Nuông chiều danh môn thê

VC-Tướng quân vi phu

VC-Uể oải tiểu hoàng hậu

VC-Lão công có viên thiếu nữ tâm

VC-Thiết hán nhu tình

PN-Sở thích luyến đồng ba ba

MT-Mẹ kế nhi tử

CT-Cha chồng × con dâu

CT. Ngôn Chi Ngọc Túc công tức

CT tiểu quả phụ VS cha chồng phụ tử

PN-Phúc hắc dưỡng phụ x kiều mềm nữ nhi

PN-Tể tướng VS nữ nhi

PN-Xuân sơn diễm sự

VC-Thiếu nãi nãi

CT-Cha chồng

PN-Hung ác cảnh sát cha × ngốc manh mềm muội nữ nhi

MT-Nhiếp chính Thái Hậu x dã tâm hoàng đế

VC-Bao quân vừa lòng

VC-Ngụy trang giả

VC-Thái Tử Phi gả đến

PN-Ba ba và nữ nhi

MT-Buông rèm chấp chính Hoàng Thái Hậu

PN-Ác độc nữ xứng không dễ làm

CT-Trướng nãi con dâu X tướng quân công công

MT-Phát rồ tiểu nhi tử X ôn nhu túng mẹ kế

VC-Tàn tật âm trầm Vương gia vs thiện lương đơn thuần nữ thần y

PN-Thất cách thiếu nữ VS văn nhã biến thái cha kế

PN-Cảnh sát phụ thân x mất trí nhớ dưỡng nữ

CT. Xử nữ mỹ tức

VC-Kiều thê khó dưỡng