Trang chủ[CHs] 𝕎𝕙𝕒𝕥 𝕚𝕤 '𝕃𝕆𝕍𝔼' 𝕞𝕖𝕒𝕟𝕤? [USSR x Nazi]

Đọc Truyện [CHs] 𝕎𝕙𝕒𝕥 𝕚𝕤 '𝕃𝕆𝕍𝔼' 𝕞𝕖𝕒𝕟𝕤? [USSR x Nazi] - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [CHs] 𝕎𝕙𝕒𝕥 𝕚𝕤 '𝕃𝕆𝕍𝔼' 𝕞𝕖𝕒𝕟𝕤? [USSR x Nazi]

Tác giả: ukvaie_lababiecuatui

Cập nhật: 27-12-2022

Đọc Truyện

Người ta ít khi định nghĩa yêu là gì, vì đối với mỗi người sẽ có một cách định nghĩa khác nhau. Vì thế mới không rõ ràng Đôi khi là ngỡ nhưng hóa ra là nhầm... Đôi khi là thật nhưng ta chối bỏ nó... Nhưng ta đâu biết rằng ta luôn đối tốt với một người theo một cách đặc biệt. Ta không biết Người ấy không biết Nhưng mọi người biết... . . . . . Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad Writer: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Danh sách Chap - [CHs] 𝕎𝕙𝕒𝕥 𝕚𝕤 '𝕃𝕆𝕍𝔼' 𝕞𝕖𝕒𝕟𝕤? [USSR x Nazi]