Trang chủ[Chuyển Ver Monday Couple] - 40 ngày kết hôn

Đọc Truyện [Chuyển Ver Monday Couple] - 40 ngày kết hôn - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Chuyển Ver Monday Couple] - 40 ngày kết hôn

Tác giả: KangsongVina

Cập nhật: 22-04-2017

Đọc Truyện

Chuyển ver này cho bà kon MondayCouple rảnh rỗi trong năm mới Nhẹ nhàng và rất dể thương Bà kon thấy thích thì cho cái "Like" coi như ủng hộ tinh thần mày mò chuyển thể nhé. Cảm ơn bà kon ^^ Tác phẩm gốc: 40 NGÀY KẾT HÔN Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Nguồn: truyenfull.vn

Danh sách Chap - [Chuyển Ver Monday Couple] - 40 ngày kết hôn

Chương 1: Ngày thứ nhất

Chương 2: Ngày thứ hai 1

Chương 3: Ngày thứ hai 2

Chương 4: Ngày thứ ba

Chương 5: Ngày thứ tư

Chương 6: Ngày thứ năm 1

Chương 7: Ngày thứ năm 2

Chương 8: Ngày thứ sáu 1

Chương 9: Ngày thứ sáu 2

Chương 10: Ngày thứ bảy

Chương 11: Ngày thứ tám

Chương 12: Ngày thứ chín

Chương 13: Ngày thứ mười

Chương 14: Ngày thứ mười một

Chương 15: Ngày thứ mười hai 1

Chương 16: Ngày thứ mười hai 2

Chương 17: Ngày thứ mười ba

Chương 18: Ngày thứ mười bốn

Chương 19: Ngày thứ mười lăm

Chương 20: Ngày thứ mười sáu 1

Chương 21: Ngày thứ mười sáu 2

Chương 22: Ngày thứ mười bảy

Chương 23: Ngày thứ mười tám

Chương 24: Ngày thứ mười chín 1

Chương 25: Ngày thứ mười chín 2

Chương 26: Ngày thứ hai mươi

Chương 27: Ngày thứ hai mươi mốt 1

Chương 28: Ngày thứ hai mươi mốt 2

Chương 29: Ngày thứ hai mươi hai 1

Chương 30: Ngày thứ hai mươi hai 2

Chương 31: Ngày thứ hai mươi ba 1

Chương 32: Ngày thứ hai mươi ba 2

Chương 33: Ngày thứ hai mươi bốn

Chương 34: Ngày thứ hai mươi lăm 1

Chương 35: Ngày thứ hai mươi lăm 2

Chương 36: Ngày thứ hai mươi sáu

Chương 37: Ngày thứ hai mươi bảy 1

Chương 38: Ngày thứ hai mươi bảy 2

Chương 39: Ngày thứ hai mươi tám 1

Chương 40: Ngày thứ hai mươi tám 2

Chương 41: Ngày thứ hai mươi chín 1

Chương 42: Ngày thứ hai mươi chín 2

Chương 43: Ngày thứ ba mươi 1

Chương 44: Ngày thứ ba mươi 2

Chương 45: Ngày thứ ba mươi mốt

Chương 46: Ngày thứ ba mươi hai

Chương 47: Ngày thứ ba mươi ba

Phần Không Tên 48

Chương 49: Ngày thứ ba mươi lăm 2

Chương 50: Ngày thứ ba mươi sáu

Chương 51: Ngày thứ ba mươi bảy 1

Chương 52: Ngày thứ ba mươi bảy 2

Chương 53: Ngày thứ ba mươi tám 1

Chương 54: Ngày thứ ba mươi tám 2

Chương 55: Ngày thứ ba mươi chín

Chương 56: Ngày thứ bốn mươi

Chương 57: Phiên ngoại 1

Chương 58: Các bé cưng nhà thiếu tá lục

Chương 59: Bảo bối của một mình thượng tá Lục

Tâm sự mỏng