Trang chủCover ( Jensoo ) Này cô gái trà sữa. Chị thích em

Đọc Truyện Cover ( Jensoo ) Này cô gái trà sữa. Chị thích em - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Cover ( Jensoo ) Này cô gái trà sữa. Chị thích em

Tác giả: Taeganger-Devil

Cập nhật: 04-10-2019

Đọc Truyện

Au : Leeyeoncy08042000 Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/153783957-n%c3%a0y-c%c3%b4-g%c3%a1i-tr%c3%a0-s%e1%bb%afa-ch%e1%bb%8b-th%c3%adch-em

/doc-truyen/cover-jensoo-nay-co-gai-tra-sua-chi-thich-em/201626215.html