Trang chủCross's love story (Vietnamese) [Drop]

Đọc Truyện Cross's love story (Vietnamese) [Drop] - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Cross's love story (Vietnamese) [Drop]

Tác giả: piso_chan

Cập nhật: 03-01-2021

Đọc Truyện

Đăng tùy hứng nhưng giờ chắc drop rồi vì cđ lười bám lấy toai với cả toai rời fandom cũng đã lâu- Hồi toai còn là cháu bé lớp 6,7 và dịch là dùng gg dịch cùng với vốn từ hạn hẹp . Toai dịch cứng vc nhưng hiện giờ lườiii , ai gảnh beta lại =))) Có ý kiến , góp ý thì cmt ở dưới ha-