Trang chủCực phẩm nam nhân phủ Khai Phong

Đọc Truyện Cực phẩm nam nhân phủ Khai Phong - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Cực phẩm nam nhân phủ Khai Phong

Tác giả: GongSunFuRen

Cập nhật: 25-01-2016

Đọc Truyện

Truyện YY, siêu nhảm, cân nhắc khi xem Cực phẩm nam nhân phủ Khai Phong Tác giả: Công tôn phu nhân Thể loại: đồng nhân, xuyên không Tình trạng: đang viết Nam chính: Công Tôn Sách, Nữ chính: Hứa Thanh Vy Vai phụ: Bao Chửng, Triển Chiêu, Nhan Tra Tán, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, Bạch Ngọc Đường, Tịnh Vu, Mộc Nam

Danh sách Chap - Cực phẩm nam nhân phủ Khai Phong