Trang chủCùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử

Đọc Truyện Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử

Tác giả: HangDudu

Cập nhật: 14-11-2020

Đọc Truyện

Tên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên người đăng ký tham gia thử thách do công ty Cảnh Thời tổ chức. Người khiêu chiến sẽ được phân ngẫu nhiên vào thế giới trong tiểu thuyết, cùng nam chính yêu đương đạt được kết thúc HE thì được tính là khiêu chiến thành công, thông qua tất cả thế giới sẽ nhận được được một món quà siêu phong phú và bất ngờ, có thể biến giấc mộng đạt đến đỉnh cao của đời người thành sự thật. Thời Yên xem qua ngược văn, huyền huyễn, kinh dị văn liền dứt khoát chọn lựa ngọt văn, nhưng lại phát hiện mình đã bị lừa. Thì Yên: Đại móng heo! Sủng văn như đã nói đâu!!! [Chú ý] 1. Nữ chính mỗi lần xuyên vào ngọt văn có thể ngẫu nhiên trở thành một nhân vật nữ trong tiểu thuyết, không nhất định sẽ là nữ chính nhưng ngọt là chân lý (so tâm) 2. Mỗi lần đều xuyên vào thời điểm bắt đầu của tiểu thuyết 3. Nhẹ nhàng ngọt ngào, nam chính đều là một người chính là Lục Cảnh Nhiên. Nhân vật chính: Thời Yên, Lục Cảnh Nhiên.

Danh sách Chap - Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử

Chương 1: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (1)

Chương 2: Tổng giám đốc ma cà rông thân yêu (2)

Chương 3: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (3)

Chương 4: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (4)

Chương 5: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (5)

Chương 6: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (6)

Chương 7: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (7)

Chương 8: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (8)

Chương 9: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (9)

Chương 10: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (10)

Chương 11: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (11)

Chương 12: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (12)

Chương 13: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (13)

Chương 14: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (14)

Chương 15: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (15)

Chương 16: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (16)

Chương 17: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (hết)

Chương 18: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (1)

Chương 19: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (2)

Chương 20: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (3)

Chương 21: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (4)

Chương 22: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (5)

Chương 23: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (6)

Chương 24: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (7)

Chương 25: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (8)

Chương 26: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (9)

Chương 27: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (10)

Chương 28: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (11)

Chương 29: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (12)

Chương 30: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (13)

Chương 31: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (14)

Chương 32: Ảnh đế siêu thích viết thư tình (hết)

Chương 33: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (1)

Chương 34: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (2)

Chương 35: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (3)

Chương 36: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (4)

Chương 37: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (5)

Chương 38: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (6)

Chương 39: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (7)

Chương 40: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (8)

Chương 41: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (9)

Chương 42: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (10)

Chương 43: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (11)

Chương 44: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (12)

Chương 45: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (13)

Chương 46: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (hết)

Chương 47: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (1)

Chương 48: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (2)

Chương 49: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (3)

Chương 50: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (4)

Chương 51: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (5)

Chương 52: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (6)

Chương 53: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (7)

Chương 54: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (8)

Chương 55: Hôm nay cũng muốn nỗ lực cứu vớt thế giới (9)

Chương 56: Hôm nay cũng muốn nỗ lực cứu vớt thế giới (10)

Chương 57: Hôm nay cũng muốn nỗ lực cứu vớt thế giới (11)

Chương 58: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (12)

Chương 59: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (13)

Chương 60: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (14)

Chương 61: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (15)

Chương 62: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (16)

Chương 63: Hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới (hết)

Chương 64: Mary Sue phiền não (1)

Chương 65: Mary Sue phiền não (2)

Chương 66: Mary Sue phiền não (3)

Chương 67: Mary Sue phiền não (4)

Chương 68: Mary Sue phiền não (5)

Chương 69: Mary Sue phiền não (6)

Chương 70: Mary Sue phiền não (7)

Chương 71: Mary Sue phiền não (8)

Chương 72: Mary Sue phiền não (9)

Chương 73: Mary Sue phiền não (10)

Chương 74: Mary Sue phiền não (11)

Chương 75: Mary Sue phiền não (12)

Chương 76: Mary Sue phiền não (13)

Chương 77: Mary Sue phiền não (14)

Chương 78: Mary Sue phiền não (hết)

Chương 79: Thiên kim chục tỷ (1)

Chương 80: Thiên kim chục tỷ (2)

Chương 81: Thiên kim chục tỷ (3)

Chương 82: Thiên kim chục tỷ (4)

Chương 83: Thiên kim chục tỷ (5)

Chương 84: Thiên kim chục tỷ (6)

Chương 85: Thiên kim chục tỷ (7)

Chương 86: Thiên kim chục tỷ (8)

Chương 87: Thiên kim chục tỷ (9)

Chương 88: Thiên kim chục tỷ (10)

Chương 89: Thiên kim chục tỷ (11)

Chương 90: Thiên kim chục tỷ (12)

Chương 91: Thiên kim chục tỷ (13)

Chương 92: Thiên kim chục tỷ (14)

Chương 93: Thiên kim chục tỷ (15)

Chương 94: Thiên kim chục tỷ (16)

Chương 95: Thiên kim chục tỷ (17)

Chương 96: Thiên kim chục tỷ (18)

Chương 97: Thiên kim chục tỷ (19)

Chương 98: Thiên kim chục tỷ (20)

Chương 99: Thiên kim chục tỷ (hết)

Chương 100: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (1)

Chương 101: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (2)

Chương 102: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (3)

Chương 103: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (4)

Chương 104: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (5)

Chương 105: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (6)

Chương 106: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (7)

Chương 107: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (8)

Chương 108: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (9)

Chương 109: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (10)

Chương 110: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (11)

Chương 111: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (12)

Chương 112: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (13)

Chương 113: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (14)

Chương 114: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (15)

Chương 115: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (16)

Chương 116: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (hết)

Chương 117: Bạn trai người máy của tôi (1)

Chương 118: Bạn trai người máy của tôi (2)

Chương 119: Bạn trai người máy của tôi (3)

Chương 120: Bạn trai người máy của tôi (4)

Chương 121: Bạn trai người máy của tôi (5)

Chương 122: Bạn trai người máy của tôi (6)

Chương 123: Bạn trai người máy của tôi (7)

Chương 124: Bạn trai người máy của tôi (8)

Chương 125: Bạn trai người máy của tôi (9)

Chương 126: Bạn trai người máy của tôi (10)

Chương 127: Bạn trai người máy của tôi (11)

Chương 128: Bạn trai người máy của tôi (12)

Chương 129: Bạn trai người máy của tôi (13)

Chương 130: Bạn trai người máy của tôi (14)

Chương 131: Bạn trai người máy của tôi (15)

Chương 132: Bạn trai người máy của tôi (16)

Chương 133: Bạn trai người máy của tôi (17)

Chương 134: Bạn trai người máy của tôi (18)

Chương 135: Bạn trai người máy của tôi (19)

Chương 136: Bạn trai người máy của tôi (20)

Chương 137: Bạn trai người máy của tôi (21)

Chương 138: Bạn trai người máy của tôi (hết)

Chương 139: Học trưởng u buồn (1)

Chương 140: Học trưởng u buồn (2)

Chương 141: Học trưởng u buồn (3)

Chương 142: Học trưởng u buồn (4)

Chương 143: Học trưởng u buồn (5)

Chương 144: Học trưởng u buồn (6)

Chương 145: Học trưởng u buồn (7)

Chương 146: Học trưởng u buồn (8)

Chương 147: Học trưởng u buồn (9)

Chương 148: Học trưởng u buồn (10)

Chương 149: Học trưởng u buồn (11)

Chương 150: Học trưởng u buồn (hết)

Chương 151: Thế giới hiện thực (1)

Chương 152: Thế giới hiện thực (2)

Chương 153: Thế giới hiện thực (3)

Chương 154: Thế giới hiện thực (4)

Chương 155: Thế giới hiện thực (hết)

Góc nhờ vả