Trang chủ[CV] VerKwan-Chàng bán trà sữa trân châu

Đọc Truyện [CV] VerKwan-Chàng bán trà sữa trân châu  - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [CV] VerKwan-Chàng bán trà sữa trân châu

Tác giả: _beanie03___

Cập nhật: 01-05-2020

Đọc Truyện

"Bạn muốn order gì?" "Em muốn order anh." •Pic gốc: 𝓽𝓪𝓮𝓴𝓴𝓾𝓴 ✿ Chàng bán trà sữa trân châu @mttekkok ~~~Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác~~~