Trang chủ[ Đam Mỹ ] Cao Lãnh Học Bá Là Một Cái Thích Làm Nũng

Đọc Truyện [ Đam Mỹ ] Cao Lãnh Học Bá Là Một Cái Thích Làm Nũng - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [ Đam Mỹ ] Cao Lãnh Học Bá Là Một Cái Thích Làm Nũng

Tác giả: _bwijes_

Cập nhật: 16-02-2023

Đọc Truyện

Tên gốc: 高冷学霸是个撒娇怪 Tên Hán Việt: Cao Lãnh Học Bá Thị Cá Tát Kiều Quái Author: 孟扬 Mạnh Dương Raw: www.jjwxc.net Translator & Editor: bwijes Category: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, chủ công, niên hạ, cường thụ, nhược công, 1v1, tình hữu độc chung, thụ sủng công, sảng, nhẹ nhàng, ngược tâm nhẹ,... Nhân vật chính: Lục Khuynh, Tề Nhiên | Nhân vật phụ: Trình Lệ Lệ, Vương Chi Hạo, Phương Hoài Lương, Lục Thế Lâm,...