Trang chủ[ĐAM MỸ/EDIT] PHI BẠO LỰC BẤT HỢP TÁC

Đọc Truyện [ĐAM MỸ/EDIT] PHI BẠO LỰC BẤT HỢP TÁC - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [ĐAM MỸ/EDIT] PHI BẠO LỰC BẤT HỢP TÁC

Tác giả: Minnhi-08

Cập nhật: 08-10-2019

Đọc Truyện

Tác giả: Lam Dương / Lam Dương Thể loại: hiện đại, đô thị sinh hoạt, cường công cường thụ, Hắc Ám Editor: Min, Kaze Haru, Tiểu Thiên Beta: Min, Kaze Haru Fuyu Tình trạng bản gốc : full Trình trạng edit : on going

Danh sách Chap - [ĐAM MỸ/EDIT] PHI BẠO LỰC BẤT HỢP TÁC

GIỚI THIỆU TRUYỆN

CHƯƠNG 1 : KHÔNG THỂ BUÔNG THA (thượng)

CHƯƠNG 1 : KHÔNG THỂ BUÔNG THA (trung)

CHƯƠNG 1 : KHÔNG THỂ BUÔNG THA (hạ)

CHƯƠNG 2 : NGHĨ LẠI MÀ KINH (1)

CHƯƠNG 2 : NGHĨ LẠI MÀ KINH (2)

CHƯƠNG 2 : NGHĨ LẠI MÀ KINH (3)

CHƯƠNG 2 : NGHĨ LẠI MÀ KINH (4)

CHƯƠNG 2 (H+): NGHĨ LẠI MÀ KINH (5)

CHƯƠNG 2 (H+) : NGHĨ LẠI MÀ KINH (6)

CHƯƠNG 3 : CƯỜNG THỦ HÀO ĐOẠT (Thượng)

CHƯƠNG 3 : CƯỜNG THỦ HÀO ĐOẠT (Hạ)

CHƯƠNG 4 : KHẮC CỐT GHI TÂM (1)

CHƯƠNG 4 : KHẮC CỐT GHI TÂM (2)

CHƯƠNG 4 : KHẮC CỐT GHI TÂM (3)

CHƯƠNG 4 (H) : KHẮC CỐT GHI TÂM (4)

CHƯƠNG 4 (H+) : KHẮC CỐT GHI TÂM (5)

CHƯƠNG 5 : TRANH GIÀNH TÌNH NHÂN (1)

CHƯƠNG 5 : TRANH GIÀNH TÌNH NHÂN (2)

CHƯƠNG 5 : TRANH GIÀNH TÌNH NHÂN (3)

CHƯƠNG 5 : TRANH GIÀNH TÌNH NHÂN (4)

CHƯƠNG 5 : TRANH GIÀNH TÌNH NHÂN (5)

CHƯƠNG 5 : TRANH GIÀNH TÌNH NHÂN (6)

CHƯƠNG 6 : NGHIÊM TRỊ KHÔNG THA (1)

CHƯƠNG 6 : NGHIÊM TRỊ KHÔNG THA (2)

CHƯƠNG 6 : NGHIÊM TRỊ KHÔNG THA (3)

CHƯƠNG 6 (H+): NGHIÊM TRỊ KHÔNG THA (4)

CHƯƠNG 6 : NGHIÊM TRỊ KHÔNG THA (5)

CHƯƠNG 7 : BÁT VŨ LIÊU VÂN (Thượng)

CHƯƠNG 7 : BÁT VŨ LIÊU VÂN (Hạ)

CHƯƠNG 8 : DIỆP TAM THIẾU THẬT GIỎI ĐI SĂN

CHƯƠNG 9 : DIỆP TAM THIẾU GIÀ TRẺ KHÔNG KỴ...

CHƯƠNG 10 : MỢ

CHƯƠNG 11 : NHÀ CÓ TRẺ CON (thượng)

CHƯƠNG 11 : NHÀ CÓ TRẺ CON (Trung)

CHƯƠNG 11 : NHÀ CÓ TRẺ CON (Hạ)

CHƯƠNG 12 : QUÂN TỬ ĐỘNG THỦ BẤT ĐỘNG KHẨU

CHƯƠNG 13 : VUI CHƠI ĐẾN LIỆT DƯƠNG

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TIẾP TỤC DỰ ÁN

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Cuối