Trang chủ[Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân

Đọc Truyện [Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân

Tác giả: HannaleeDinh

Cập nhật: 21-12-2020

Đọc Truyện

Tác giả: Hannalee Đinh Thể loại: Xuyên không, bá đạo hắc ám tinh phân công x hoa tâm cường (dụ) thụ, có H Bạch Kết Dương, một con cáo giảo hoạt trên chiến trường kinh tế, già dặn đến vô tâm trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, hắn là một gay, một mỹ công dày dạn chuyện chăn gối với nhiều chiến tích "tình một đêm" làm tan vỡ biết bao nhiêu trái tim tiểu thụ dây dưa cùng hắn. Hắn vẫn nghĩ, tiếp tục sống đến nay là thỏa mãn lắm rồi... ... Cho đến khi hắn bị một kẻ bám đuôi giết chết. Hệ thống: "Tít, tít... Xin chào kí chủ đến với hệ thống thay đổi nhân sinh. Chào mừng ngài đi lên con đường giải cứu vận mệnh bi thảm của nam chủ, đưa y đến đỉnh cao nhân sinh. Sau đó để y hắc hóa và đè ngài và ba ba ba..." Bạch Kết Dương: Khoan khoan, vế sau hình như có vấn đề..." "... Chó má, lão tử là cường công, cường công đó. Thế đéo nào lại bị trói nghiến như đẩu M, bị áp là thế nào..." ???: "Xem ra cưng vẫn chưa chịu bị thuần phục nhỉ, chẳng lẽ ta làm chưa đủ. Tiếp tục ván nữa nào!" (đẩy ngã) Bạch Kết Dương: "Quân khốn nạn, tránh xa ông ra... Ah!"

Danh sách Chap - [Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân

Lời nói đầu

Hệ thống tiếp cận (1)

Hệ thống tiếp cận (2)

Thế giới I: Đưa thiếu chủ bệnh tự bế lên đỉnh nhân sinh

Chương 2 - I

Chương 3 - I

Chương 4 - I

Chương 5 - I

Chương 6 - I

Chương 7 - I (H)

Chương 8 - I (H)

Chương 9 - I

Chương 10 - I: Kết thúc thế giới I

Thế giới II: Đưa phế vật lai lên đỉnh nhân sinh

Chương 2 - II

Chương 3 - II

Chương 4 - II

Chương 5 - II

Chương 6 - II

Chương 7 - II

Chương 8 - II (H)

Chương 9 - II

Chương 10 - II

Chương 11 - II

Thông báo

Chương 12 - II

Chương 13 - II (H)

Chương 14 - II: Kết thúc thế giới II

Thế giới III: Đưa nhân vật phản diện lên đỉnh nhân sinh

Chương 2 - III

Chương 3 - III (H)

Chương 4 - III

Chương 5 - III

Chương 6 - III

Chương 7 - III (H)

Chương 8 - III

Chương 9 - III

Chương 10 - III

Chương 11 - III (H)

Chương 12 - III: Kết thúc thế giới III

Thế giới IV: Đưa xà nhân hung tàn lên đỉnh nhân sinh

Chương 2 - IV

Chương 3 - IV

Chương 4 - IV

Chương 5 - IV (H)

Chương 6 - IV

Chương 7 - IV

Chương 8 - IV

Chương 9 - IV (H)

Chương 10 - IV

Chương 11 - IV: Kết thúc thế giới IV

Thế giới V: Đưa kẻ được bao dưỡng lên đỉnh nhân sinh

Chương 2 - V

Chương 3 - V

Chương 4 - V

Chương 5 - V

Thông báo

Chương 6 - V (H)

Chương 7 - V

Chương 8 - V

Chương 9 - V: Kết thúc thế giới V

Chân tướng

Thế giới VI: Đưa sửu hoàng tử lên đỉnh nhân sinh

Chương 2 - VI

Chương 3 - VI

Chương 4 - VI

Chương 5 - VI

Chương 6 - VI

Chương 7 - VI

Chương 8 - VI

Chương 9 - VI

Chương 10 - VI (H)

Chương 11 - VI

Hổng phải chương mới đâu

Chương 12 - VI

Chương 13 - VI: Kết thúc thế giới VI

Ủy Đằng

Thế giới VII: Tìm lại nhân sinh

Chương 2 - VII

Help!

Chương 3 - VII

Writing Commission

Chương 4 - VII

Chương 5 - VII

Chương 6 - VII: Kết thúc thế giới + Toàn văn hoàn