Trang chủ[ Đam Mỹ ] Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100%

Đọc Truyện [ Đam Mỹ ] Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100% - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [ Đam Mỹ ] Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100%

Tác giả: _bwijes_

Cập nhật: 28-01-2023

Đọc Truyện

Tên gốc: 我和六个alpha匹配100% Tên Hán Việt: Ngã hòa lục cá Alpha thất phối 100% Author: 故筝 Cố Tranh Raw: www.jjwxc.net Translator & Editor: bwijes Category: Đam mỹ, chủ thụ, tinh tế, ABO, tinh phân, tương lai, vả mặt, cơ giáp, ngụy np, 1v1 ... Nhân vật chính: Tần Ý | Phối hợp diễn: ... Credit bookcover by @WolvesImmortal