Trang chủDị Tinh Phối Chủng( Edit- Cao H)

Đọc Truyện Dị Tinh Phối Chủng( Edit- Cao H) - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Dị Tinh Phối Chủng( Edit- Cao H)

Tác giả: Jang_golden243

Cập nhật: 01-12-2021

Đọc Truyện

Dịch giả/Editor: [L.A]_Cognac Thể loại: Viễn tưởng, Khẩu vị nặng, Xúc tu, Cường thủ hào đoạt, H văn, 1v1, HE. Số chương: 90 Truyện reup Vì để tạo ra thế hệ sau ưu tú, cô gái trái đất Mia bị sinh vật ngoài hành tinh trí tuệ cao Frederick cầm tù, bị anh độc chiếm... Những người chưa đủ mười tám hoặc là trong sáng chính trực đừng vào. Thiếu nữ thuần khiết cũng đừng đến gần, 99 không muốn làm người đầu tiên vấy bẩn tâm hồn thiếu nữ đâu!!!

Danh sách Chap - Dị Tinh Phối Chủng( Edit- Cao H)

Chương 1: Cầm tù (1)

Chương 2: Cầm tù (2)

Chương 3: Cầm tù (3)

Chương 4: Thành nghiện (1)

Chương 5: Thành nghiện (2)

Chương 6: Thành nghiện (3)

Chương 7: Lấy lòng (1)

Chương 8: Lấy lòng (2)

Chương 9: Lấy lòng (3)

Chương 10: Trở về (1)

Chương 11: Trở về (2)

Chương 12: Trở về (3)

Chương 13: Nhận lời (1)

Chương 14: Nhận lời (2)

Chương 15: Nhận lời (3)

Chương 16: Lựa chọn (1)

Chương 17: Lựa chọn (2)

Chương 18: Lựa chọn (3)

Chương 19: Cùng múa (1)

Chương 20: Cùng múa (2)

Chương 21. Cùng múa(3)

Chương 22: Thăm dò (1)

Chương 23: Thăm dò (2)

Chương 24: Thăm dò (3)

Chương 25: Yêu nhau (1)

Chương 26: Yêu nhau (2)

Chương 27: Yêu nhau (3)

Chương 28: Quá khứ (1)

Chương 29: Quá khứ (2)

Chương 30: Quá khứ (3)

Chương 31: Mong muốn (1)

Chương 32: Mong muốn (2)

Chương 33: Mong muốn (3)

Chương 34: Khát cầu (1)

Chương 35: Khát cầu (2)

Chương 36: Khát cầu (3)

Chương 37: Thổ lộ (1)

Chương 38: Thổ lộ (2)

Chương 39: Thổ lộ (3)

Chương 40: Mùi hương (1)

Chương 41: Mùi hương (2)

Chương 42: Mùi hương (3)

Chương 43: Mang thai (1)

Chương 44: Mang thai (2)

Chương 45: Mang thai (3)

Chương 46: Trả giá (1)

Chương 47: Trả giá (2)

Chương 48: Trả giá (3)

Chương 49: Sinh sản (1)

Chương 50: Sinh sản (2)

Chương 51: Sinh sản (3)

Chương 52: Ra đời (1)

Chương 53: Ra đời (2)

Chương 54: Ra đời (3)

Chương 55: Lạc viên (1)

Chương 56: Lạc viên (2)

Chương 57: Lạc viên (3)

Chương 58: Nguồn suối (1)

Chương 59: Nguồn suối (2)

Chương 60: Nguồn suối (3)

Chương 61: Trái cấm (1)

Chương 62: Trái cấm (2)

Chương 63: Trái cấm (3)

Chương 64: Chia cách (1)

Chương 65: Chia cách (2)

Chương 66: Chia cách (3)

Chương 67: Chờ đợi (1)

Chương 68: Chờ đợi (2)

Chương 69: Chờ đợi (3)

Chương 70: Tìm kiếm (1)

Chương 71: Tìm kiếm (2)

Chương 72: Tìm kiếm (3)

Chương 73. Bên nhau (1)

Chương 74: Bên nhau (2)

Chương 75: Bên nhau (3)

Chương 76: Ngoại truyện - Trên thiên đường dưới nhân gian (1)

Chương 77: Ngoại truyện - Trên thiên đường dưới nhân gian (2)