Trang chủĐiền Viên Tiểu Đương Gia - Tô Tử Họa - XV, CĐ, KG, DN - cvt: tamquay

Đọc Truyện Điền Viên Tiểu Đương Gia - Tô Tử Họa - XV, CĐ, KG, DN - cvt: tamquay - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Điền Viên Tiểu Đương Gia - Tô Tử Họa - XV, CĐ, KG, DN - cvt: tamquay

Tác giả: saya26

Cập nhật: 03-08-2014

Đọc Truyện

Trùng sinh nông gia tiểu la lỵ, người nhiều sự nhiều cực phẩm nhiều; Cha mẹ là túi trút giận, tỷ đệ mấy người ai khi dễ. Ngày khả thế nào quá đâu? Chớ sợ chớ sợ, có cực phẩm linh tuyền cùng dị năng; Mang theo gia nhân bôn bậc trung, làm uy phong bát diện địa chủ bà! Tác giả tự định nghĩa nhãn: Bố y sinh hoạt, cực phẩm, tùy thân không gian Ấm áp, làm ruộng Độc giả ấn tượng: Ấm áp chủng điền văn (12), hảo xem (5), sinh hoạt hàng ngày (3)