Trang chủĐM | Sau Khi Tôi Biến Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Càng Ngày Càng Kì Lạ

Đọc Truyện ĐM | Sau Khi Tôi Biến Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Càng Ngày Càng Kì Lạ - TruyenFic.Com

Đọc Truyện ĐM | Sau Khi Tôi Biến Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Càng Ngày Càng Kì Lạ

Tác giả: Limerence1314

Cập nhật: 17-10-2022

Đọc Truyện

Tác giả: Yến Bất Tri Bìa: Ni Thể loại: Lâm Phí ( thần kinh thô / mặt trời nhỏ / não phẳng thụ) x Trình Chi Kiêu ( nghi vấn là bệnh nhân tâm thần / si hán / mỹ nhân công ), vườn trường, sủng, song khiết, chủ thụ, 1×1, HE Edit, Beta: Limerence Team | Trạng thái: đang lết, chưa beta

Danh sách Chap - ĐM | Sau Khi Tôi Biến Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Càng Ngày Càng Kì Lạ