Trang chủ[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu Thi

Đọc Truyện [ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu Thi - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu Thi

Tác giả: sbtinwonderland

Cập nhật: 26-02-2022

Đọc Truyện

Tên truyện: Sổ Tay Hình Sự Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi Chuyển ngữ: sbt1, rhy Beta: Lilac Thể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cường, niên hạ, tổ trưởng tổ trọng án đẹp trai ga-lăng ấm áp công × chuyên gia tội phạm học mắt mù tai điếc ốm yếu thụ, 1v1, HE.

Danh sách Chap - [ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu Thi

GIỚI THIỆU

QUYỂN I: ĐỒ TỂ THÀNH PHỐ - CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

QUYỂN II: CÂU HỎI TRÍ MẠNG - CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

QUYỂN III: ĐỊA NGỤC THUẦN TRẮNG - CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67

CHƯƠNG 68

CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70

CHƯƠNG 71

CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73

CHƯƠNG 74

CHƯƠNG 75

CHƯƠNG 76

CHƯƠNG 77

CHƯƠNG 78

CHƯƠNG 79

CHƯƠNG 80

CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82

CHƯƠNG 83

CHƯƠNG 84

CHƯƠNG 85

CHƯƠNG 86

CHƯƠNG 87

CHƯƠNG 88

CHƯƠNG 89

CHƯƠNG 90

CHƯƠNG 91

CHƯƠNG 92

CHƯƠNG 93

CHƯƠNG 94

CHƯƠNG 95

QUYỂN V: TIÊU BẢN BƯƠM BƯỚM - CHƯƠNG 96

CHƯƠNG 97

CHƯƠNG 98

CHƯƠNG 99

CHƯƠNG 100

CHƯƠNG 101

CHƯƠNG 102

CHƯƠNG 103

CHƯƠNG 104

CHƯƠNG 105

CHƯƠNG 106

CHƯƠNG 107

CHƯƠNG 108

CHƯƠNG 109

CHƯƠNG 110

CHƯƠNG 111

CHƯƠNG 112

CHƯƠNG 113

CHƯƠNG 114

CHƯƠNG 115

QUYỂN VI: CÂU ĐỐ CÁT BỒI - CHƯƠNG 116

CHƯƠNG 117

CHƯƠNG 118

CHƯƠNG 119

CHƯƠNG 120

CHƯƠNG 121

CHƯƠNG 122

CHƯƠNG 123

CHƯƠNG 124

CHƯƠNG 125

CHƯƠNG 126

CHƯƠNG 127

CHƯƠNG 128

CHƯƠNG 129

CHƯƠNG 130

CHƯƠNG 131

CHƯƠNG 132

CHƯƠNG 133

CHƯƠNG 134

CHƯƠNG 135

CHƯƠNG 136

CHƯƠNG 137

CHƯƠNG 138

VỤ ÁN CUỐI CÙNG: NGUỒN CỘI CỦA TỘI ÁC - CHƯƠNG 139

CHƯƠNG 140

CHƯƠNG 141

CHƯƠNG 142

CHƯƠNG 143

CHƯƠNG 144

CHƯƠNG 145

CHƯƠNG 146

CHƯƠNG 147

CHƯƠNG 148

CHƯƠNG 149

VỤ ÁN NGOẠI TRUYỆN: THÀNH PHỐ CÔ QUẠNH - CHƯƠNG 150

CHƯƠNG 151

CHƯƠNG 152

CHƯƠNG 153

CHƯƠNG 154

CHƯƠNG 155

CHƯƠNG 156

NGOẠI TRUYỆN: ĐÊM GIÁNG SINH - CHƯƠNG 157

CHƯƠNG 158

CHƯƠNG 159

VỤ ÁN NGOẠI TRUYỆN: CĂN PHÒNG ĐỊA NGỤC - CHƯƠNG 160

CHƯƠNG 161

CHƯƠNG 162

CHƯƠNG 163

CHƯƠNG 164

CHƯƠNG 165

NGOẠI TRUYỆN: KỊCH BẢN SÁT - CHƯƠNG 166

CHƯƠNG 167

CHƯƠNG 168

CHƯƠNG 169

/doc-truyen/dm-so-tay-hinh-su-thanh-van-tieu-thi/249082905.html