Trang chủ[ĐN BnHA] Người Quần Chúng Thì Cút!!!

Đọc Truyện [ĐN BnHA] Người Quần Chúng Thì Cút!!! - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [ĐN BnHA] Người Quần Chúng Thì Cút!!!

Tác giả: Maerina_Yu

Cập nhật: 04-04-2020

Đọc Truyện

Bìa chính design by me :> Nhân vật chính là nam Nhân vật chính là nam Nhân vật chính là nam Chuyện quan trọng phải nhắc lại nhiều lần Truyện sẽ có yếu tố phản cảm,tục tiểu và chửi tục Nhân vật chính đã có người yêu. Hoàn toàn không dính đến các tình cảm của nhân vật nữ hay nam của 1-A hay là của các trường khác Ừ thì nói vậy chứ vẫn có hint của các nhân vật khác nhé=))))) Còn lại thì tiếp tục vào bên trong tìm hiểu

Danh sách Chap - [ĐN BnHA] Người Quần Chúng Thì Cút!!!