Trang chủ(Đn Solo Leveling) yêu tiền hơn yêu mạng

Đọc Truyện (Đn Solo Leveling) yêu tiền hơn yêu mạng - TruyenFic.Com

Đọc Truyện (Đn Solo Leveling) yêu tiền hơn yêu mạng

Tác giả: 27HongKhnhLy

Cập nhật: 26-02-2023

Đọc Truyện

Hắn là một kẻ làm công ăn lương như bao người khác Hắn làm việc vì tiền và đó là dĩ nhiên Hắn cần tiền,rất nhiều tiền điều đó vẫn không thay đổi ngay cả khi hắn chết là làm việc quá sức mà chết,khi chưa tiêu tiền vào mục đích cá nhân mình muốn Hắn xuyên không một thế giới khác chỉ có điều,việc khác với mấy tiểu thuyết trên mạng lưu ý : tôi chưa đọc hết chuyện Sole Leveling nên viết sai mạch chuyện chính thì tôi xin lỗi :>