Trang chủ[Đồng nhân Hunter] Linh Hồn Thứ Hai [Drop]

Đọc Truyện [Đồng nhân Hunter] Linh Hồn Thứ Hai [Drop] - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Đồng nhân Hunter] Linh Hồn Thứ Hai [Drop]

Tác giả: kazuha1219

Cập nhật: 27-05-2019

Đọc Truyện

Vì bí ý tưởng mà ta đang lỡ lần đào thêm hố mới nha~~~☆ Tiến độ rất chậm đừng giục~~♡ _____________________________________________ Nếu Killua là một người đa nhân cách? Sẽ như thế nào nếu nhân cách thứ hai của cậu là một cô gái xuyên không? Cô gái đến từ thế giới khác này sẽ làm Hunter thế giới đảo lộn như thế nào? Sẽ như thế nào nếu.................. con t/g bỏ truyện kia? :)) ________________________________________ "Xin chào! Cậu là chủ thể sao?" "Ngươi... ngươi là ai??" "Nha~~ không cần phải hoảng sợ đâu! Tôi là nhân cách thứ hai của cậu a!! Vì thế nên tôi sẽ không làm hại cậu đâu." "Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?" "Không nên khinh bỉ a~ tôi sẽ giúp cậu mạnh lên. Và trở thành bạn của cậu. Chỉ cần cho tôi ở trong cơ thể cậu đến khi tìm được cơ thể tôi . Cậu thấy thế nào a~" "Lời ngươi nói là thật?" "Chắc chắn" "Vậy... thành giao!" Bống :)) Nữ phụ siêu cấp độc ác :))

Danh sách Chap - [Đồng nhân Hunter] Linh Hồn Thứ Hai [Drop]