Trang chủ[Edit] [Khoái Xuyên] Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo !

Đọc Truyện [Edit] [Khoái Xuyên] Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo !   - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Edit] [Khoái Xuyên] Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo !

Tác giả: SeijatachiMaria

Cập nhật: 11-05-2020

Đọc Truyện

Cái pháo hôi này ta tráo! - 这个炮灰我罩了! (Ta đã bảo hộ cái pháo hôi này!) . Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tựa Bình Sinh - 三千大梦叙平生. Nguồn: QT, Tấn Giang, wiki,.... Tình trạng bản gốc: Tái..... Editor: Giếng Băng Sâu. Thể loại: Khoái xuyên, nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, chủ thụ,... *Giếng không biết tiếng Trung nên bản edit do mình lấy từ web và dịch lại bằng QT do đó độ đảm bảo không lớn chỉ từ 60 - 70%. *Mình dịch chuyện này vì mình thích nó, không có sự cho phép của tác giả, nên làm ơn đừng mang khỏi đây. POST ONLY ON THIS WATTPAD - KHÔNG CHUYỂN VER - KHÔNG REPOST. Tất cả các bản dịch của truyện này xuất hiện ở Web nào khác cũng là ăn cắp. Hãy tôn trọng người khác khi người ta còn tôn trọng mình bạn nhé. Thân!