Trang chủ[Edit] Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Đọc Truyện [Edit] Nữ Phụ Không Lẫn Vào - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Edit] Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Tác giả: mo_qing_yu

Cập nhật: 13-01-2020

Đọc Truyện

Hán Việt: Nữ phối bất sảm hòa (khoái xuyên) - 女配不掺和(快穿) Thể loại: xuyên nhanh, ngôn tình, nữ cường, sảng văn, vả mặt, HE hoặc OE, Kim bài đề cử Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc - 风流书呆 Nguồn cung cấp: Tấn Giang Tổng tích phân (đến 09/04/2020): 7,014,564,864 Editor: mo_qing_yu Beta: K_Wind Bìa: LamHngHunhNgc TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ TRUYỆN YY. MỌI TRANG WEB KHÁC ĐĂNG BẢN EDIT NÀY ĐỀU RE-UP CHUI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR.