Trang chủ[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Đọc Truyện [Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Tác giả: -hakuryuu-

Cập nhật: 31-10-2018

Đọc Truyện

Hán Việt: Khoái xuyên: Nữ chủ giá đáo, nữ phối tốc thối tán! Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Editor: Tiểu Hy Hy + Aya Shinta + Nhan Thiên Dung + Tiểu Rea Bìa: Niêm Hoa Nhất Tiếu Nguồn (từ chương 70): Truyện Full Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , Ngược tra Văn án: Thanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết. Nàng xinh đẹp như hoa, tài danh vang khắp thiên hạ, lại thua trong tay một nữ nhân kém hơn mình về mọi mặt. Thẳng đến sau khi chết, Cố Thịnh Nhân mới hiểu được, bản thân chẳng qua chỉ là một nữ chính trong cốt truyện nghịch tập của nữ phụ, chỉ xứng đáng là một vật hi sinh của nữ phụ xuyên không... Trong không gian chỉ toàn màu trắng, Cố Thịnh Nhân mặt không biểu cảm tiếp thu ký ức hệ thống truyền cho nàng... Hệ thống: "Đầu năm nay, nữ phụ muốn xoay người, vật hi sinh muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát cảm giác tồn tại, thân là nữ chính, cô chính là tảng đá chắn đường lớn nhất của các nàng." Trong mắt Cố Thịnh Nhân lập lòe tia sáng lạnh, cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để ta tới xem xem: Ai, mới là chướng ngại vật phải bị đá rớt, ai, mới là kẻ chiến thắng cuối cùng!" Cả đám nữ phụ vật hi sinh muốn xử lý nữ chính để thượng vị kia, các ngươi nghĩ kỹ, muốn chết như thế nào chưa? Truyện này 1V1. Tác phẩm nhãn: Sủng văn, mỹ nam, chuyên tình, dưỡng thành, nhất kiến chung tình.

Danh sách Chap - [Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Chương 1: Hệ thống và nhiệm vụ

Chương 2: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (1)

Chương 3: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (2)

Chương 4: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (3)

Chương 5: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (4)

Chương 6: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (5)

Chương 7: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (6)

Chương 8: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (7)

Chương 9: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (8)

Chương 10: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (9)

Chương 11: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (10)

Chương 12: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (11)

Chương 13: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (12)

Chương 14: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (13)

Chương 15: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (14)

Chương 16: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (15)

Chương 17: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (16)

Chương 18: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (17)

Chương 19: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (18)

Chương 20: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (19)

Chương 21: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (20)

Chương 22: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (21)

Chương 23: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (22)

Chương 24: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (23)

Chương 25: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (24)

Chương 26: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (25)

Chương 27: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (26)

Chương 28: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (27)

Chương 29: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (28)

Chương 30: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (29)

Chương 31: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (hoàn)

Chương 32: Đại tiểu thư phủ Tướng quân VS Thứ muội xuyên không (PN)

Chương 33: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (1)

Chương 34: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (2)

Chương 35: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (3)

Chương 36: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (4)

Chương 37: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (5)

Chương 38: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (6)

Chương 39: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (7)

Chương 40: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (8)

Chương 41: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (9)

Chương 42: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (10)

Chương 43: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (11)

Chương 44: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (12)

Chương 45: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (13)

Chương 46: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (14)

Chương 47: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (15)

Chương 48: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (16)

Chương 49: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (17)

Chương 50: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (18)

Chương 51: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (19)

Chương 52: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (20)

Chương 53: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (21)

Chương 54: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (22)

Chương 55: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (23)

Chương 56: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (24)

Chương 57: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (25)

Chương 58: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (26)

Chương 59: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (27)

Chương 60: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (hoàn)

Chương 61: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (1)

Chương 62: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (2)

Chương 63: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (3)

Chương 64: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (4)

Chương 65: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (5)

Chương 66: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (6)

Chương 67: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (7)

Chương 68: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (8)

Chương 69: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (9)

Chương 70: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (10)

Chương 71: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (11)

Chương 72: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (12)

Chương 73: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (13)

Chương 74: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (14)

Chương 75: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (15)

Chương 76: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (16)

Chương 77: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (17)

Chương 78: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (18)

Chương 79: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (19)

Chương 80: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (20)

Chương 81: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (21)

Chương 82: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (22)

Chương 83: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (23)

Chương 84: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (24)

Chương 85: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (25)

Chương 86: Người kế vị Công tước VS Nữ phụ phế vật nghịch tập (hoàn)

Chương 87: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (1)

Chương 88: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (2)

Chương 89: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (3)

Chương 90: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (4)

Chương 91: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (5)

Chương 92: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (6)

Chương 93: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (7)

Chương 94: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (8)

Chương 95: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (9)

Chương 96: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (10)

Chương 97: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (11)

Chương 98: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (12)

Chương 99: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (13)

Chương 100: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (14)

Chương 101: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (15)

Chương 102: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (16)

Chương 103: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (17)

Chương 104: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (18)

Chương 105: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (19)

Chương 106: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (20)

Chương 107: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (21)

Chương 108: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (22)

Chương 109: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (23)

Chương 110: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (24)

Chương 111: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (25)

Chương 112: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (26)

Chương 113: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (27)

Chương 114: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (28)

Chương 115: Tiểu sư tổ thiên tài VS Sư muội bạch liên hoa (hoàn)

Chương 116: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (1)

Chương 117: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (2)

Chương 118: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (3)

Chương 119: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (4)

Chương 120: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (5)

Chương 121: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (6)

Chương 122: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (7)

Chương 123: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (8)

Chương 124: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (9)

Chương 125: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (10)

Chương 126: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (11)

Chương 127: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (12)

Chương 128: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (13)

Chương 129: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (14)

Chương 130: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (15)

Chương 131: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (16)

Chương 132: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (17)

Chương 133: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (18)

Chương 134: Ảnh hậu giới giải trí VS Người mới may mắn (19)

Chương 135: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (20)

Chương 136: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (21)

Chương 137: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (22)

Chương 138: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (23)

Chương 139: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (24)

Chương 140: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (25)

Chương 141: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (26)

Chương 142: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (27)

Chương 143: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (28)

Chương 144: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (29)

Chương 145: Ảnh hậu giới giải trí vs Người mới may mắn (PN)

Chương 146: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (1)

Chương 147: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (2)

Chương 148: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (3)

Chương 149: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (4)

Chương 150: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (5)

Chương 151: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (6)

Chương 152: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (7)

Chương 153: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (8)

Chương 154: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (9)

Chương 155: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (10)

Chương 156: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (11)

Chương 157: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (12)

Chương 158: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (13)

Chương 159: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (14)

Chương 160: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (15)

Chương 161: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (16)

Chương 162: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (17)

Chương 163: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (18)

Chương 164: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (19)

Chương 165: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (20)

Chương 166: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (21)

Chương 167: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (22)

Chương 168: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (23)

Chương 169: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (24)

Chương 170: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (25)

Chương 171: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (26)

Chương 172: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (hoàn)

Chương 173: Nữ thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ loài người được lựa chọn (PN)

Đôi lời :3

Tự hỏi ~~