Trang chủ[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 3

Đọc Truyện [EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 3 - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 3

Tác giả: trmieh

Cập nhật: 07-01-2023

Đọc Truyện

Hoa Vụ chết không hoàn toàn chết nhận được một công việc, cô tận tâm làm việc, thật vất vả mới có thể để mình ngồi vững ngôi vị nhân viên xuất sắc nhân vật phản diện xuất sắc nhất, kết quả quay đầu liền chuyển công tác cho cô. Chuyển công tác thì chuyển công tác, dù sao ở đâu cũng là đi làm thuê. Vì vậy, các đồng nghiệp trong bộ phận mới, thấy rằng đồng nghiệp mới của họ dường như có một số vấn đề... - Nữ chủ khác đang cùng nam chủ yêu đương, nàng đang cùng nam chủ đấu khẩu. - Nữ chủ khác đang đánh quái thăng cấp, nàng đang cùng quái xưng huynh gọi đệ. - Nữ chính khác đang đấu trí đấu dũng với nhân vật phản diện, nàng cướp chén cơm của nhân vật phản diện. Chuyện nữ chính cần làm, nàng một việc cũng không làm, chuyện nữ chính không nên làm, nàng mỗi việc làm một lần. Khi công ty đang cân nhắc sa thải cô ấy... cười chết đi được, căn bản không từ chối được! Hoa Vụ: Tôi quyết định làm việc chăm chỉ ở đây và nghỉ hưu. Công ty: Không, không cần! Tags: Nữ cường, xuyên nhanh, ngược đãi cặn bã, dòng chảy vô hạn, đại lão, tiếng cười, sảng văn

Danh sách Chap - [EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 3

Vị diện 12 - Chương 401: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (9)

Vị diện 12 - Chương 402: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (10)

Vị diện 12 - Chương 403: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (11)

Vị diện 12 - Chương 404: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (12)

Vị diện 12 - Chương 405: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (13)

Vị diện 12 - Chương 406: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (14)

Vị diện 12 - Chương 407: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (15)

Vị diện 12 - Chương 408: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (16)

Vị diện 12 - Chương 409: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (17)

Vị diện 12 - Chương 410: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (18)

Vị diện 12 - Chương 411: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (19)

Vị diện 12 - Chương 412: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (20)

Vị diện 12 - Chương 413: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (21)

Vị diện 12 - Chương 414: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (22)

Vị diện 12 - Chương 415: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (23)

Vị diện 12 - Chương 416: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (24)

Vị diện 12 - Chương 417: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (25)

Vị diện 12 - Chương 418: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (26)

Vị diện 12 - Chương 419: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (27)

Vị diện 12 - Chương 420: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (28)

Vị diện 12 - Chương 421: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (29)

Vị diện 12 - Chương 422: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (30)

Vị diện 12 - Chương 423: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (31)

Vị diện 12 - Chương 424: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (32)

Vị diện 12 - Chương 425: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (33)

Vị diện 12 - Chương 426: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (34)

Vị diện 12 - Chương 427: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (35)

Vị diện 12 - Chương 428: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (36)

Vị diện 12 - Chương 429: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (37)

Vị diện 12 - Chương 430: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (38)

Vị diện 12 - Chương 431: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (39)

Vị diện 12 - Chương 432: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (40 - Kết thúc)

Vị diện 12 - Chương 433: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (1)

Vị diện 12 - Chương 434: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (2)

Vị diện 12 - Chương 435: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (3)

Vị diện 12 - Chương 436: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (4)

Vị diện 12 - Chương 437: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (5)

Vị diện 12 - Chương 438: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (6)

Vị diện 12 - Chương 439: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (7)

Vị diện 12 - Chương 440: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (8)

Vị diện 12 - Chương 441: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (9)

Vị diện 12 - Chương 442: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (10)

Vị diện 12 - Chương 443: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (11)

Vị diện 12 - Chương 444: Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (12 - Kết thúc)

Vị diện 13 - Chương 445: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (1)

Vị diện 13 - Chương 446: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (2)

Vị diện 13 - Chương 447: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (3)

Vị diện 13 - Chương 448: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (4)

Vị diện 13 - Chương 449: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (5)

Vị diện 13 - Chương 450: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (6)

Vị diện 13 - Chương 451: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (7)

Vị diện 13 - Chương 452: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (8)

Vị diện 13 - Chương 453: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (9)

Vị diện 13 - Chương 454: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (10)

Vị diện 13 - Chương 455: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (11)

Vị diện 13 - Chương 456: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (12)

Vị diện 13 - Chương 457: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (13)

Vị diện 13 - Chương 458: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (14)

Vị diện 13 - Chương 459: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (15)

Vị diện 13 - Chương 460: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (16)

Vị diện 13 - Chương 461: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (17)

Vị diện 13 - Chương 462: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (18)

Vị diện 13 - Chương 463: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (19)

Vị diện 13 - Chương 464: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (20)

Vị diện 13 - Chương 465: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (21)

Vị diện 13 - Chương 466: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (22)

Vị diện 13 - Chương 467: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (23)

Vị diện 13 - Chương 468: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (24)

Vị diện 13 - Chương 469: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (25)

Vị diện 13 - Chương 470: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (26)

Vị diện 13 - Chương 471: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (27)

Vị diện 13 - Chương 472: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (28)

Vị diện 13 - Chương 473: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (29)

Vị diện 13 - Chương 474: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (30)

Vị diện 13 - Chương 475: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (31)

Vị diện 13 - Chương 476: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (32)

Vị diện 13 - Chương 477: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (33)

Vị diện 13 - Chương 478: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (34)

Vị diện 13 - Chương 479: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (35)

Vị diện 13 - Chương 480: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (36)

Vị diện 13 - Chương 481: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (37)

Vị diện 13 - Chương 482: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (38)

Vị diện 13 - Chương 483: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (39)

Vị diện 13 - Chương 484: Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (40 - Hết)

Vị diện 14 - Chương 485: Nhiệt độ không dễ cọ (1)

Vị diện 14 - Chương 486: Nhiệt độ không dễ cọ (2)

Vị diện 14 - Chương 487: Nhiệt độ không dễ cọ (3)

Vị diện 14 - Chương 488: Nhiệt độ không dễ cọ (4)

Vị diện 14 - Chương 489: Nhiệt độ không dễ cọ (5)

Vị diện 14 - Chương 490: Nhiệt độ không dễ cọ (6)

Vị diện 14 - Chương 491: Nhiệt độ không dễ cọ (7)

Vị diện 14 - Chương 492: Nhiệt độ không dễ cọ (8)

Vị diện 14 - Chương 493: Nhiệt độ không dễ cọ (9)

Vị diện 14 - Chương 494: Nhiệt độ không dễ cọ (10)

Vị diện 14 - Chương 495: Nhiệt độ không dễ cọ (11)

Vị diện 14 - Chương 496: Nhiệt độ không dễ cọ (12)

Vị diện 14 - Chương 497: Nhiệt độ không dễ cọ (13)

Vị diện 14 - Chương 498: Nhiệt độ không dễ cọ (14)

Vị diện 14 - Chương 499: Nhiệt độ không dễ cọ (15)

Vị diện 14 - Chương 500: Nhiệt độ không dễ cọ (16)

Vị diện 14 - Chương 501: Nhiệt độ không dễ cọ (17)

Vị diện 14 - Chương 502: Nhiệt độ không dễ cọ (18)

Vị diện 14 - Chương 503: Nhiệt độ không dễ cọ (19)

Vị diện 14 - Chương 504: Nhiệt độ không dễ cọ (20)

Vị diện 14 - Chương 505: Nhiệt độ không dễ cọ (21)

Vị diện 14 - Chương 506: Nhiệt độ không dễ cọ (22)

Vị diện 14 - Chương 507: Nhiệt độ không dễ cọ (23)

Vị diện 14 - Chương 508: Nhiệt độ không dễ cọ (24)

Vị diện 14 - Chương 509: Nhiệt độ không dễ cọ (25)

Vị diện 14 - Chương 510: Nhiệt độ không dễ cọ (26)

Vị diện 14 - Chương 511: Nhiệt độ không dễ cọ (27)

Vị diện 14 - Chương 512: Nhiệt độ không dễ cọ (28)

Vị diện 14 - Chương 513: Nhiệt độ không dễ cọ (29)

Vị diện 14 - Chương 514: Nhiệt độ không dễ cọ (30)

Vị diện 14 - Chương 515: Nhiệt độ không dễ cọ (31)

Vị diện 14 - Chương 516: Nhiệt độ không dễ cọ (32)

Vị diện 14 - Chương 517: Nhiệt độ không dễ cọ (33)

Vị diện 14 - Chương 518: Nhiệt độ không dễ cọ (34)

Vị diện 14 - Chương 519: Nhiệt độ không dễ cọ (35)

Vị diện 14 - Chương 520: Nhiệt độ không dễ cọ (36)

Vị diện 14 - Chương 521: Nhiệt độ không dễ cọ (37 - Kết thúc)

Vị diện 15 - Chương 522: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (1)

Vị diện 15 - Chương 523: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (2)

Vị diện 15 - Chương 524: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (3)

Vị diện 15 - Chương 525: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (4)

Vị diện 15 - Chương 526: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (5)

Vị diện 15 - Chương 527: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (6)

Vị diện 15 - Chương 528: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (7)

Vị diện 15 - Chương 529: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (8)

Vị diện 15 - Chương 530: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (9)

Vị diện 15 - Chương 531: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (10)

Vị diện 15 - Chương 532: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (11)

Vị diện 15 - Chương 533: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (12)

Vị diện 15 - Chương 534: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (13)

Vị diện 15 - Chương 535: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (14)

Vị diện 15 - Chương 536: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (15)

Vị diện 15 - Chương 537: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (16)

Vị diện 15 - Chương 538: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (17)

Vị diện 15 - Chương 539: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (18)

Vị diện 15 - Chương 540: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (19)

Vị diện 15 - Chương 541: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (20)

Vị diện 15 - Chương 542: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (21)

Vị diện 15 - Chương 543: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (22)

Vị diện 15 - Chương 544: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (23)

Vị diện 15 - Chương 545: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (24)

Vị diện 15 - Chương 546: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (25)

Vị diện 15 - Chương 547: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (26)

Vị diện 15 - Chương 548: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (27)

Vị diện 15 - Chương 549: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (28)

Vị diện 15 - Chương 550: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (29)

Vị diện 15 - Chương 551: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (30)

Vị diện 15 - Chương 552: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (31)

Vị diện 15 - Chương 553: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (32)

Vị diện 15 - Chương 554: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (33)

Vị diện 15 - Chương 555: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (34)

Vị diện 15 - Chương 556: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (35)

Vị diện 15 - Chương 557: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (36)

Vị diện 15 - Chương 558: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (37)

Vị diện 15 - Chương 559: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (38 - Kết thúc 1)

Vị diện 15 - Chương 560: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (39 - Kết thúc 2)

Vị diện 15 - Chương 561: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (40 - Kết thúc 2)

Vị diện 15 - Chương 562: Thứ nữ sẽ không dễ dàng cẩu mang (41 - Kết thúc 2)

Vị diện 16 - Chương 563: Sao trời vọng tưởng (1)

Vị diện 16 - Chương 564: Sao trời vọng tưởng (2)

Vị diện 16 - Chương 565: Sao trời vọng tưởng (3)

Vị diện 16 - Chương 566: Sao trời vọng tưởng (4)

Vị diện 16 - Chương 567: Sao trời vọng tưởng (5)

Vị diện 16 - Chương 568: Sao trời vọng tưởng (6)

Vị diện 16 - Chương 569: Sao trời vọng tưởng (7)

Vị diện 16 - Chương 570: Sao trời vọng tưởng (8)

Vị diện 16 - Chương 571: Sao trời vọng tưởng (9)

Vị diện 16 - Chương 572: Sao trời vọng tưởng (10)

Vị diện 16 - Chương 573: Sao trời vọng tưởng (11)

Vị diện 16 - Chương 574: Sao trời vọng tưởng (12)

Vị diện 16 - Chương 575: Sao trời vọng tưởng (13)

Vị diện 16 - Chương 576: Sao trời vọng tưởng (14)

Vị diện 16 - Chương 577: Sao trời vọng tưởng (15)

Vị diện 16 - Chương 578: Sao trời vọng tưởng (16)

Vị diện 16 - Chương 579: Sao trời vọng tưởng (17)

Vị diện 16 - Chương 580: Sao trời vọng tưởng (18)

Vị diện 16 - Chương 581: Sao trời vọng tưởng (19)

Vị diện 16 - Chương 582: Sao trời vọng tưởng (20)

Vị diện 16 - Chương 583: Sao trời vọng tưởng (21)

Vị diện 16 - Chương 584: Sao trời vọng tưởng (22)

Vị diện 16 - Chương 585: Sao trời vọng tưởng (23)

Vị diện 16 - Chương 586: Sao trời vọng tưởng (24)

Vị diện 16 - Chương 587: Sao trời vọng tưởng (25)

Vị diện 16 - Chương 588: Sao trời vọng tưởng (26)

Vị diện 16 - Chương 589: Sao trời vọng tưởng (27)

Vị diện 16 - Chương 590: Sao trời vọng tưởng (28)

Vị diện 16 - Chương 591: Sao trời vọng tưởng (29)

Vị diện 16 - Chương 592: Sao trời vọng tưởng (30)

Vị diện 16 - Chương 593: Sao trời vọng tưởng (31)

Vị diện 16 - Chương 594: Sao trời vọng tưởng (32)

Vị diện 16 - Chương 595: Sao trời vọng tưởng (33)

Vị diện 16 - Chương 596: Sao trời vọng tưởng (34)

Vị diện 16 - Chương 597: Sao trời vọng tưởng (35)

Vị diện 16 - Chương 598: Sao trời vọng tưởng (36)

Vị diện 16 - Chương 599: Sao trời vọng tưởng (37)

Vị diện 16 - Chương 600: Sao trời vọng tưởng (38 - Kết thúc)