Trang chủ[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 4

Đọc Truyện [EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 4 - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 4

Tác giả: trmieh

Cập nhật: 31-01-2023

Đọc Truyện

Hoa Vụ chết không hoàn toàn chết nhận được một công việc, cô tận tâm làm việc, thật vất vả mới có thể để mình ngồi vững ngôi vị nhân viên xuất sắc nhân vật phản diện xuất sắc nhất, kết quả quay đầu liền chuyển công tác cho cô. Chuyển công tác thì chuyển công tác, dù sao ở đâu cũng là đi làm thuê. Vì vậy, các đồng nghiệp trong bộ phận mới, thấy rằng đồng nghiệp mới của họ dường như có một số vấn đề... - Nữ chủ khác đang cùng nam chủ yêu đương, nàng đang cùng nam chủ đấu khẩu. - Nữ chủ khác đang đánh quái thăng cấp, nàng đang cùng quái xưng huynh gọi đệ. - Nữ chính khác đang đấu trí đấu dũng với nhân vật phản diện, nàng cướp chén cơm của nhân vật phản diện. Chuyện nữ chính cần làm, nàng một việc cũng không làm, chuyện nữ chính không nên làm, nàng mỗi việc làm một lần. Khi công ty đang cân nhắc sa thải cô ấy... cười chết đi được, căn bản không từ chối được! Hoa Vụ: Tôi quyết định làm việc chăm chỉ ở đây và nghỉ hưu. Công ty: Không, không cần! Tags: Nữ cường, xuyên nhanh, ngược đãi cặn bã, dòng chảy vô hạn, đại lão, tiếng cười, sảng văn

Danh sách Chap - [EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 4

Vị diện 17 - Chương 601: Tôi làm việc trong dòng chảy vô hạn (1)

Vị diện 17 - Chương 602: Tôi làm việc trong dòng chảy vô hạn (2)

Vị diện 17 - Chương 603: Tôi làm việc trong dòng chảy vô hạn (3)

Vị diện 17 - Chương 604: Tôi làm việc trong dòng chảy vô hạn (4)

Vị diện 17 - Chương 605: Tôi làm việc trong dòng chảy vô hạn (5)

Vị diện 17 - Chương 606: Tôi làm việc trong dòng chảy vô hạn (6)

Chưa đặt tiêu đề 7

Chưa đặt tiêu đề 8

Chưa đặt tiêu đề 9

Chưa đặt tiêu đề 10

Chưa đặt tiêu đề 11

Chưa đặt tiêu đề 12

Chưa đặt tiêu đề 13

Chưa đặt tiêu đề 14

Chưa đặt tiêu đề 15

Chưa đặt tiêu đề 16

Chưa đặt tiêu đề 17

Chưa đặt tiêu đề 18

Chưa đặt tiêu đề 19

Chưa đặt tiêu đề 20

Chưa đặt tiêu đề 21

Chưa đặt tiêu đề 22

Chưa đặt tiêu đề 23

Chưa đặt tiêu đề 24

Chưa đặt tiêu đề 25

Chưa đặt tiêu đề 26

Chưa đặt tiêu đề 27

Chưa đặt tiêu đề 28

Chưa đặt tiêu đề 29

Chưa đặt tiêu đề 30

Chưa đặt tiêu đề 31

Chưa đặt tiêu đề 32

Chưa đặt tiêu đề 33

Chưa đặt tiêu đề 34

Chưa đặt tiêu đề 35

Chưa đặt tiêu đề 36

Chưa đặt tiêu đề 37

Chưa đặt tiêu đề 38

Chưa đặt tiêu đề 39

Chưa đặt tiêu đề 40

Chưa đặt tiêu đề 41

Chưa đặt tiêu đề 42

Chưa đặt tiêu đề 43

Chưa đặt tiêu đề 44

Chưa đặt tiêu đề 45

Chưa đặt tiêu đề 46

Chưa đặt tiêu đề 47

Chưa đặt tiêu đề 48

Chưa đặt tiêu đề 49

Chưa đặt tiêu đề 50

Chưa đặt tiêu đề 51

Chưa đặt tiêu đề 52

Chưa đặt tiêu đề 53

Chưa đặt tiêu đề 54

Chưa đặt tiêu đề 55

Chưa đặt tiêu đề 56

Chưa đặt tiêu đề 57

Chưa đặt tiêu đề 58

Chưa đặt tiêu đề 59

Chưa đặt tiêu đề 60

Chưa đặt tiêu đề 61

Chưa đặt tiêu đề 62

Chưa đặt tiêu đề 63

Chưa đặt tiêu đề 64

Chưa đặt tiêu đề 65

Chưa đặt tiêu đề 66

Chưa đặt tiêu đề 67

Chưa đặt tiêu đề 68

Chưa đặt tiêu đề 69

Chưa đặt tiêu đề 70

Chưa đặt tiêu đề 71

Chưa đặt tiêu đề 72

Chưa đặt tiêu đề 73

Chưa đặt tiêu đề 74

Chưa đặt tiêu đề 75

Chưa đặt tiêu đề 76

Chưa đặt tiêu đề 77

Chưa đặt tiêu đề 78

Chưa đặt tiêu đề 79

Chưa đặt tiêu đề 80

Chưa đặt tiêu đề 81

Chưa đặt tiêu đề 82

Chưa đặt tiêu đề 83

Chưa đặt tiêu đề 84

Chưa đặt tiêu đề 85

Chưa đặt tiêu đề 86

Chưa đặt tiêu đề 87

Chưa đặt tiêu đề 88

Chưa đặt tiêu đề 89

Chưa đặt tiêu đề 90

Chưa đặt tiêu đề 91

Chưa đặt tiêu đề 92

Chưa đặt tiêu đề 93

Chưa đặt tiêu đề 94

Chưa đặt tiêu đề 95

Chưa đặt tiêu đề 96

Chưa đặt tiêu đề 97

Chưa đặt tiêu đề 98

Chưa đặt tiêu đề 99

Chưa đặt tiêu đề 100

Chưa đặt tiêu đề 101

Chưa đặt tiêu đề 102

Chưa đặt tiêu đề 103

Chưa đặt tiêu đề 104

Chưa đặt tiêu đề 105

Chưa đặt tiêu đề 106

Chưa đặt tiêu đề 107

Chưa đặt tiêu đề 108

Chưa đặt tiêu đề 109

Chưa đặt tiêu đề 110

Chưa đặt tiêu đề 111

Chưa đặt tiêu đề 112

Chưa đặt tiêu đề 113

Chưa đặt tiêu đề 114

Chưa đặt tiêu đề 115

Chưa đặt tiêu đề 116

Chưa đặt tiêu đề 117

Chưa đặt tiêu đề 118

Chưa đặt tiêu đề 119

Chưa đặt tiêu đề 120

Chưa đặt tiêu đề 121

Chưa đặt tiêu đề 122

Chưa đặt tiêu đề 123

Chưa đặt tiêu đề 124

Chưa đặt tiêu đề 125

Chưa đặt tiêu đề 126

Chưa đặt tiêu đề 127

Chưa đặt tiêu đề 128

Chưa đặt tiêu đề 129

Chưa đặt tiêu đề 130

Chưa đặt tiêu đề 131

Chưa đặt tiêu đề 132

Chưa đặt tiêu đề 133

Chưa đặt tiêu đề 134

Chưa đặt tiêu đề 135

Chưa đặt tiêu đề 136

Chưa đặt tiêu đề 137

Chưa đặt tiêu đề 138

Chưa đặt tiêu đề 139

Chưa đặt tiêu đề 140

Chưa đặt tiêu đề 141

Chưa đặt tiêu đề 142

Chưa đặt tiêu đề 143

Chưa đặt tiêu đề 144

Chưa đặt tiêu đề 145

Chưa đặt tiêu đề 146

Chưa đặt tiêu đề 147

Chưa đặt tiêu đề 148

Chưa đặt tiêu đề 149

Chưa đặt tiêu đề 150

Chưa đặt tiêu đề 151

Chưa đặt tiêu đề 152

Chưa đặt tiêu đề 153

Chưa đặt tiêu đề 154

Chưa đặt tiêu đề 155

Chưa đặt tiêu đề 156

Chưa đặt tiêu đề 157

Chưa đặt tiêu đề 158

Chưa đặt tiêu đề 159

Chưa đặt tiêu đề 160

Chưa đặt tiêu đề 161

Chưa đặt tiêu đề 162

Chưa đặt tiêu đề 163

Chưa đặt tiêu đề 164

Chưa đặt tiêu đề 165

Chưa đặt tiêu đề 166

Chưa đặt tiêu đề 167

Chưa đặt tiêu đề 168

Chưa đặt tiêu đề 169

Chưa đặt tiêu đề 170

Chưa đặt tiêu đề 171

Chưa đặt tiêu đề 172

Chưa đặt tiêu đề 173

Chưa đặt tiêu đề 174

Chưa đặt tiêu đề 175

Chưa đặt tiêu đề 176

Chưa đặt tiêu đề 177

Chưa đặt tiêu đề 178

Chưa đặt tiêu đề 179

Chưa đặt tiêu đề 180

Chưa đặt tiêu đề 181

Chưa đặt tiêu đề 182

Chưa đặt tiêu đề 183

Chưa đặt tiêu đề 184

Chưa đặt tiêu đề 185

Chưa đặt tiêu đề 186

Chưa đặt tiêu đề 187

Chưa đặt tiêu đề 188

Chưa đặt tiêu đề 189

Chưa đặt tiêu đề 190

Chưa đặt tiêu đề 191

Chưa đặt tiêu đề 192

Chưa đặt tiêu đề 193

Chưa đặt tiêu đề 194

Chưa đặt tiêu đề 195

Chưa đặt tiêu đề 196

Chưa đặt tiêu đề 197

Chưa đặt tiêu đề 198

Chưa đặt tiêu đề 199

Chưa đặt tiêu đề 200