Trang chủFaery Magick - Sirona Knight

Đọc Truyện Faery Magick - Sirona Knight - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Faery Magick - Sirona Knight

Tác giả: FaeryyWitch

Cập nhật: 20-08-2023

Đọc Truyện

Faery Magick - Sirona Knight (Bản gốc) Contents: Introduction Chapter 1: Faery History, Mythology, and Folklore Chapter 2: Types of Faeries Chapter 3: Magickal Times for Faery Magick Chapter 4: The Magickal Ways of the Faery Chapter 5: Romance and Love Chapter 6: Home and Hearth Chapter 7: Healing, Glamoury, and Beauty Chapter 8: Prosperity and Wealth Chapter 9: Empowerment Bibliography Index ***Note: Một số thuật ngữ không thể dịch sang tiếng Việt và một số mang theo những ý nghĩa chung chung và không rõ. Thế nên tôi xin giữ lại một số từ tiếng Anh, ngoài ra một số lần tôi cũng sẽ () để có thể giải thích từ ngữ. Những spells và rituals của Sirona Knight rất là phức tạp và hình thức. Thế nên hãy lưu ý khi thực hiện! ***Warning: Khi chưa có sự cho phép của dịch giả vui lòng không mang đi đâu!

/doc-truyen/faery-magick-sirona-knight/346302186.html