Trang chủ[Fanfic - AC] A little "Karma" for you

Đọc Truyện [Fanfic - AC] A little

Đọc Truyện [Fanfic - AC] A little "Karma" for you

Tác giả: NSFC_Team

Cập nhật: 06-09-2018

Đọc Truyện

Name: A little "Karma" for you. Author: NSFC_Team Languages: Vietnamese Pairing: Karma Akabane x Manami Okuda. --- Note: - Fanfic được dựa trên Little Mermaid!AU. - Tên của một số nhân vật được thay đổi. - Trong fic, do bối cảnh là dưới nước nên Koro-sensei sẽ có điểm yếu ngược lại so với bản gốc, lên bờ sẽ bị "khô lại" thay vì "trương phồng" khi chạm nước. - Các thay đổi khác sẽ được đề cập, tuy nhiên, phần lớn chỉ để phù hợp với cốt truyện, không gây ra sự khác biệt hay OOC đáng kể. - Ngoài cặp chính vẫn sẽ có một vài cặp phụ. --- Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Matsui, team chỉ sở hữu văn phong và cốt truyện của fic.

Danh sách Chap - [Fanfic - AC] A little "Karma" for you