Trang chủ[ FANFIC_BJYX]_Thư Ký Tiêu Của Vương Tổng

Đọc Truyện [ FANFIC_BJYX]_Thư Ký Tiêu Của Vương Tổng  - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [ FANFIC_BJYX]_Thư Ký Tiêu Của Vương Tổng

Tác giả: Hyang1008

Cập nhật: 06-06-2022

Đọc Truyện

( Thể loại : có ngọt có ngược, sủng, lạnh lùng băng lãnh công, ngây thơ đáng yêu thụ. Lưu ý mọi tình tiết trong truyện đều hư cấu không có thật, và trong truyện Nhất Bác sẽ lớn tuổi hơn Tiêu Chiến nhaa mn )