Trang chủ[Fanfic Magi | AlaAli] Bất kiến...

Đọc Truyện [Fanfic Magi | AlaAli] Bất kiến... - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Fanfic Magi | AlaAli] Bất kiến...

Tác giả: Me_may_Deadline

Cập nhật: 10-06-2017

Đọc Truyện

Tác giả chỉ là đang trong thời kì phát cuồng bé Shota Aladin cùng anh main giai số nhọ Alibaba, nên câu chuyện này có thể sẽ chẳng đi đến đâu... Và như những ai theo dõi Magi cũng biết, Alibaba đã cầu hôn Morgiana. Tác giả viết cái này để khuây khỏa nỗi buồn bị lật en nờ thuyền (vì bạn ấy ship AllAli...). Vì thế, cái truyện này sẽ chẳng HE đâu :>

Danh sách Chap - [Fanfic Magi | AlaAli] Bất kiến...

/doc-truyen/fanfic-magi-alaali-bat-kien/109871229.html