Trang chủ[ Fanfiction Girl /BTS] Cô Gái Lạnh Lùng !! Tôi Yêu Em !!!

Đọc Truyện [ Fanfiction Girl /BTS] Cô Gái Lạnh Lùng  !! Tôi Yêu Em !!! - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [ Fanfiction Girl /BTS] Cô Gái Lạnh Lùng !! Tôi Yêu Em !!!

Tác giả: Kim_Soel_Yi_16

Cập nhật: 27-04-2019

Đọc Truyện

Đây là fic đầu tay của mình :)) mong mọi người giúp đỡ và nhận xét truyện giùm ạ :)) do mới viết còn lủng củng nên thông cảm :))) Tác giả : Lâm Tuyết Nhi Truyện chỉ đăng trên Wattpad MONG ĐỪNG MANG NÓ ĐI ĐÂU ! TRÂN THÀNH CẢM ƠN.