Đọc Truyện FD - TruyenFic.Com

Đọc Truyện FD

Tác giả: tytry1230

Cập nhật: 29-01-2023

Đọc Truyện

C-T happy end

Danh sách Chap - FD

Con dâu thơm ngọt mềm mại

Công công lại yêu ta 1 lần

Con dâu Tú Đình

Con dâu

Công công cùng tức phụ

Quân cữu chi xét đến cùng thiên

Tình châm

Thiền Y thiên

Hầu phủ dụ xuân

Cấm dục công công lãng con dâu

Kỳ tình chi công tức

Con dâu cám dỗ

Con dâu hứa oánh

Ta cùng con dâu tình yêu

Tức cùng công cùng phu (3P)

Con dâu làm khó

Con dâu tô nghiên

Ta cùng con dâu tình yêu

Trễ xuân

Hiếu thuận con dâu

Ly hạ hòa công công

Mỹ vị quan hệ con dâu

Ổ chăn công tức

Tội ác bông hoa

Hoang Đảo Công Tức (bản cắt chỉnh HE)

Huyện lệnh gia tức phụ

Nàng là con dâu (PN)

Hoàn Châu chi Càn Long bái hôi tiếu con dâu Tri Họa

Sinh hoạt góa bụa của tiểu quả phụ cùng cha chồng

Nuông chiều con dâu

Lam sơn đừng yêu

Đoạt tức chiến tranh

Lãng con dâu câu dẫn công công

Lão Hà và con dâu Vũ Đình

Nhạc phụ Trương Đại Xuân và con dâu Vương Tuyết

Khang Hi cùng thái tử phi

Ngược chiều

Ta giữa biển người gặp được ngươi

Ta muốn ở trên ba của ngươi

Làm nũng tức phụ X quyền cao chức trọng công công

Chỉ Nhi

Lưu loại con dâu

Bạch liên con dâu x ôn hòa công công

Bị mượn loại cha chồng cùng bị gia bạo mảnh mai con dâu

Kẻ thù mộng

Quyến rũ cha chồng

Sơ thê

Bích ngô chi thượng hiện đại

Bích ngô chi thượng cổ đại

Theo công công con dâu biến thành người vợ trải qua

Bái bụi đô thị lục

Công công cho ta trị liệu trải

Trưởng tức không bằng thê

Bị bắt hướng cha chồng mượn loại sau

Trọng sinh: Lão nam nhân đừng đi

Cha chồng

Hoàn mỹ xứng đôi (full PN)

Lầm liêu cha chồng lúc sau

Hạc minh nhạn thư

Hạc minh nhạn thư phần cuối

Câu dẫn chồng trước hắn ba ba

Sủng tức vô biên

Cường ngủ con dâu sau

Dục khát (1)

Dục khát (2-End)

Ngày nóng bức

Sao băng

Công tức luyến khúc (1)

Công tức luyến khúc (2-End)

Kiều hà

Cha chồng luôn mần ta

Bị công công tẩm lấy ba ngày

Quốc công phủ thế tử phi

Thanh hàn

Công tức đoản thiên