Trang chủ[email protected]:cTh H#r3 In a■oTh\r W$rlD

Đọc Truyện G@l:cTh H#r3 In a■oTh\r W$rlD - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [email protected]:cTh H#r3 In a■oTh\r W$rlD

Tác giả: deathmen4819

Cập nhật: 11-10-2020

Đọc Truyện

Thử viết tiêu đề theo cách mới không phải do máy hư đâu nhé: Glitch hero in another world. Chuyện đôi lúc sẽ có yếu tố drama và đôi lúc một chap nào đó sẽ có dư lượng muối cần thiết. Nên chế nào thích ăn mặn thì cứ đọc còn chế nào không thì..... vẫn đọc luôn đi :)). Câu chuyện thế nào thì mời mấy chế đọc sẽ hiểu