Trang chủ[GL-XK] Dị thế đặc công đội - Lãnh tuyết thấm mộng

Đọc Truyện [GL-XK] Dị thế đặc công đội - Lãnh tuyết thấm mộng - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [GL-XK] Dị thế đặc công đội - Lãnh tuyết thấm mộng

Tác giả: yulsic1luv

Cập nhật: 16-08-2014

Đọc Truyện

Văn án: Các nàng xuyên qua thời không, chỉ vì hoàn thành quốc gia giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Các nàng, là bị viện nghiên cứu xưng là thời không đặc công đội. Bài này bất NP, chuyên nhất văn, tổng cộng sẽ có tam đối tình lữ. Thân môn, thu đem Nội dung nhãn: xuyên qua thời không cung đình hầu tước không chỉ chi luyến cải trang giả dạng Tìm tòi then chốt tự: diễn viên: dạ thần nguyệt, Dương Thần hi, ┃ phối hợp diễn: Hứa Nhược đình, trương minh hà, thành vũ, hàn vũ, dương giang thụy, dương văn xa, chu tư vũ ┃ cái khác: xuyên qua