Trang chủ【 hi trừng / trạm trừng 】The tower in reverse - lizzyblack

Đọc Truyện 【 hi trừng / trạm trừng 】The tower in reverse - lizzyblack - TruyenFic.Com

Đọc Truyện 【 hi trừng / trạm trừng 】The tower in reverse - lizzyblack

Tác giả: notalless

Cập nhật: 07-03-2022

Đọc Truyện

( một chút đều không OK não động đoạn ngắn ) * tưởng viết tư thiết đông đảo lính gác dẫn đường / đại tam giác * bởi vì cảm giác không có cách nào "Một phát kết thúc", mà ta lại không rất giống có thể viết trường thiên loại hình, cho nên có não động liền không sai biệt lắm viết thành phiến đoạn đi, logic a, hành văn a, tình tiết a đều không cần có cái gì yêu cầu (? * liền tùy tiện nhìn xem đi (? Giang trừng: Lính gác, tinh thần thể là hắc báo Lam trạm: Dẫn đường, tinh thần thể là bạch xà Lam hi thần: Dẫn đường, tinh thần thể là cá mập ( không thường thả ra, nếu thả ra, liền sẽ hợp với giống hải dương thuỷ vực cũng thả ra )

Danh sách Chap - 【 hi trừng / trạm trừng 】The tower in reverse - lizzyblack