Trang chủHoa Gian Diễm Sự III

Đọc Truyện Hoa Gian Diễm Sự III - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Hoa Gian Diễm Sự III

Tác giả: qynhtwl

Cập nhật: 08-01-2022

Đọc Truyện

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , OE , Tình cảm , Huyền huyễn , Tây huyễn , H văn , Ngọt sủng , Thần tiên yêu quái , Hào môn thế gia , Ngược luyến , Vườn trường , Niên thượng , Cung đình hầu tước , Hắc ám , L luân , Dưỡng thành , SM , Đoản văn , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Trâu già gặm cỏ non , Lôi , Cường thủ hào đoạt , 1v1 Hoa gian đệ tam bộ lãng khởi, tiếp tục hầm trọng khẩu thịt thịt, tiểu phu thê các loại sắm vai ngạnh, các thời đại bối cảnh đều có nga ~ Tình trạng: Còn tiếp P.S: Bổn văn biến thái thuần thịt cao H, đề cập thô khẩu, đạo cụ, cưỡng gian, giam cầm từ từ khẩu vị nặng!! Nữ chủ: Hoa Ly -- nam chủ: Bạc Đình Phiên ngoại: ---------- 01 ◆ 【 cổ đại thiên · quỷ dị tư tế 】 vào nhầm Miêu Cương thần giáo, trước bị thí cổ sau bị thao khóc ~ ( 02 ◆ 【 tiên hiệp thiên · hắc hóa đồ đệ 】 một tay lôi kéo đại đồ nhi hắc hóa cầm tù sư phụ ~ 03 ◆ 【 tây huyễn thiên · cầm tù Ma Vương 】 mỹ lệ đại ma vương gặp gỡ biến thái dũng sĩ sau chuyện xưa ~ 04 ◆ 【 cổ đại thiên · hung tàn hoàng thúc 】 gần nhất hoàng thúc xem trẫm ánh mắt là càng ngày càng quái ~ 05 ◆ 【 cổ đại thiên · trong lồng công chúa 】 phụ hoàng đem nàng cầm tù ở hoàng kim lồng chim thật lâu ~ 06 ◆ 【 hiện đại thiên · xinh đẹp học bá 】 một trương bài thi dẫn phát rồi thủy triều tràn lan, khóc khan nàng ____________ Tác giả : Đại Phi CV by : Vespertine Reup : Qynhtwl

Danh sách Chap - Hoa Gian Diễm Sự III

[CỔ ĐẠI] Quỷ Dị Tư Tế1:Miêu Cương thần giáo Đại Tư Tế

[CỔ ĐẠI] Quỷ Dị Tư Tế2: Tế phùng hơi trán H

[CỔ ĐẠI] Quỷ Dị Tư Tế3: Mị thịt thấy dâm H

[CỔ ĐẠI] Quỷ Dị Tư Tế4: Bút lông cừu nhập huyệt HH

[CỔ ĐẠI] Quỷ Dị Tư Tế5: Tiếng nước diễm dâm HHH

[CỔ ĐẠI] Quỷ Dị Tư Tế6: Huyệt thuỷ sóng triều HHH

[CỔ ĐẠI] Quỷ Dị Tư Tế7: Tàn nhẫn thao đánh HHH(END)

[TU TIÊN] Hắc Hoá Đồ Đệ1: Mặc áo cưới sư phụ

[TU TIÊN] Hắc Hoá Đồ Đệ2: Sư phụ, ta thích ngươi

[TU TIÊN] Hắc Hoá Đồ Đệ3: Sư phụ nhớ kĩ sao? H

[TU TIÊN] Hắc Hoá Đồ Đệ4: Bị đồ nhi cưỡng chế liếm huyệt HH

[TU TIÊN] Hắc Hoá Đồ Đệ5: Nhét đầy nàng HH

[TU TIÊN] Hắc Hoá Đồ Đệ6: Thao mà dâm mạt thuỷ bay tứ tung HHH

[TU TIÊN] Hắc Hoá Đồ Đệ7: Tinh dũng nộ vách tường HHH(END)

[TU TIÊN] Hắc Hoá Đồ Đệ: Phiên ngoại

[PHƯƠNG TÂY] Cầm Tù Ma Vương1: Ngươi thật đẹp

[PHƯƠNG TÂY] Cầm Tù Ma Vương2: Đê tiện vô sỉ cùng biến thái dũng sĩ

[PHƯƠNG TÂY] Cầm Tù Ma Vương3: Phiên tiết nàng nhục huyệt HH

[PHƯƠNG TÂY] Cầm Tù Ma Vương4: Hắn thao nhập HH

[PHƯƠNG TÂY] Cầm Tù Ma Vương5:Dâm nhu dạy dỗ HHH<đạo cụ>

[PHƯƠNG TÂY] Cầm Tù Ma Vương6: Điên cuồng xỏ xuyên qua HHH(END)

[CỔ ĐẠI] Hung Tàn Hoàng Thúc1: Đem quần áo cởi

[CỔ ĐẠI] Hung Tàn Hoàng Thúc2: Cởi sạch

[CỔ ĐẠI] Hung Tàn Hoàng Thúc3: Biến thái dâm loạn H

[CỔ ĐẠI] Hung Tàn Hoàng Thúc4: Muốn ăn lớn hơn nữa H

[CỔ ĐẠI] Hung Tàn Hoàng Thúc5: Bị trướng căng mãn HH

[CỔ ĐẠI] Hung Tàn Hoàng Thúc6: Thích bị hoàng thúc làm HHH

[CỔ ĐẠI] Hung Tàn Hoàng Thúc7: Trói buộc rót mãn nàng HHH(END)

[CỔ ĐẠI] Trong Lồng Công Chúa1: Hoàng cung lung tiểu công chúa(song phu)

[CỔ ĐẠI] Trong Lồng Công Chúa2: Ngươi là phụ hoàng

[CỔ ĐẠI] Trong Lồng Công Chúa3: Đem nó từ tao động bài trừ ra tới HH

[CỔ ĐẠI] Trong Lồng Công Chúa4: Đâm mất cấm HHH

[CỔ ĐẠI] Trong Lồng Công Chúa5: Hắn tiểu dâm phụ HHH

[CỔ ĐẠI] Trong Lồng Công Chúa6: Cúc huyệt lưu ly châu HHH<đạo cụ>

[CỔ ĐẠI] Trong Lồng Công Chúa7: Phụ hoàng muốn thao chết nàng HHH(END)

[HIỆN ĐẠI] Xinh Đẹp Học Bá1: Bạc đồng học

[HIỆN ĐẠI] Xinh Đẹp Học Bá2: Bó trụ nàng

[HIỆN ĐẠI] Xinh Đẹp Học Bá3: Muốn ta thao đi vào H

[HIỆN ĐẠI] Xinh Đẹp Học Bá4: Ngươi bị thao bộ dáng HHH

[HIỆN ĐẠI] Xinh Đẹp Học Bá5: Tinh dịch bắn đầy nàng HHH

[HIỆN ĐẠI] Xinh Đẹp Học Bá6: Dâm đãng phun nước HHH

[HIỆN ĐẠI] Xinh Đẹp Học Bá7: Dùng hết đa dạng thao sảng nàng HHH(END)

[TU TIÊN] Bó Trụ Tiểu Yêu1: Không muốn

[TU TIÊN] Bó Trụ Tiểu Yêu2: Dây đằng cọ sát

[TU TIÊN] Bó Trụ Tiểu Yêu3: Yêu hoa viên nhuỵ huyệt cắm đầy HH

[TU TIÊN] Bó Trụ Tiểu Yêu4: Nhuỵ hoa vào cung vách tường HH

[TU TIÊN] Bó Trụ Tiểu Yêu5: Phun nãi chảy thuỷ HHH

[TU TIÊN] Bó Trụ Tiểu Yêu6: Chảy tinh dịch thuỷ động HHH(END)

[CỔ ĐẠI] Vô Tình Cha Kế1: Bổn vương đưa người về gả chồng

[CỔ ĐẠI] Vô Tình Cha Kế2: Một sính thú tính

[CỔ ĐẠI] Vô Tình Cha Kế3: Huyệt gian liếm láp HH

[CỔ ĐẠI] Vô Tình Cha Kế4: Thổi thuỷ mất khống chế HHH

[CỔ ĐẠI] Vô Tình Cha Kế5: Làm nhục thuần phục HHH

[CỔ ĐẠI] Vô Tình Cha Kế6: Trướng không thoải mái HHH

[CỔ ĐẠI] Vô Tình Cha Kế7: Uyển chuyển dâm mị HHH(END)

[HIỆN ĐẠI] Đêm Mưa Đồ Tể 1

[HIỆN ĐẠI] Đêm Mưa Đồ Tể 2

[HIỆN ĐẠI] Đêm Mưa Đồ Tể 3

[HIỆN ĐẠI] Đêm Mưa Đồ Tể 4

[HIỆN ĐẠI] Đêm Mưa Đồ Tể 5

[HIỆN ĐẠI] Đêm Mưa Đồ Tể 6(END)

[TÂY HUYỄN THIÊN] Bạo quân nhân ngư 1

[TÂY HUYỄN THIÊN] Bạo quân nhân ngư 2

[TÂY HUYỄN THIÊN] Bạo quân nhân ngư 3

[TÂY HUYỄN THIÊN] Bạo quân nhân ngư 4

[TÂY HUYỄN THIÊN] Bạo quân nhân ngư 5

[TÂY HUYỄN THIÊN] Bạo quân nhân ngư 6

[TÂY HUYỄN THIÊN] Bạo quân nhân ngư 7

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hoà thân hoàng muội 1

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hoà thân hoàng muội 2

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hoà thân hoàng muội 3

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hoà thân hoàng muội 4

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hoà thân hoàng muội 5

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hoà thân hoàng muội 6

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hoà thân hoàng muội 7(END)

[DÂN QUỐC THIÊN] Trốn đi di thái 1

[DÂN QUỐC THIÊN] Trốn đi di thái 2

[DÂN QUỐC THIÊN] Trốn đi di thái 3

[DÂN QUỐC THIÊN] Trốn đi di thái 5

[DÂN QUỐC THIÊN] Trốn đi di thái 6

[CỔ ĐẠI THIÊN] Thô bạo hoàng đế 1

[CỔ ĐẠI THIÊN] Thô bạo hoàng đế 2

[CỔ ĐẠI THIÊN] Thô bạo hoàng đế 3

[CỔ ĐẠI THIÊN] Thô bạo hoàng đế 4

[CỔ ĐẠI THIÊN] Thô bạo hoàng đế 5

[CỔ ĐẠI THIÊN] Thô bạo hoàng đế 6

[CỔ ĐẠI THIÊN] Thô bạo hoàng đế 7

[CỔ ĐẠI THIÊN] Thô bạo hoàng đế(Phiên ngoại)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Xinh đẹp nữ quỷ (1)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Xinh đẹp nữ quỷ (2)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Xinh đẹp nữ quỷ (3)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Xinh đẹp nữ quỷ (4)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Xinh đẹp nữ quỷ (5)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Xinh đẹp nữ quỷ (6)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Xinh đẹp nữ quỷ (7)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Tao lãng hình xăm(1)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Tao lãng hình xăm(2)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Tao lãng hình xăm(3)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Tao lãng hình xăm(4)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Tao lãng hình xăm(5)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Tao lãng hình xăm(6)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Tao lãng hình xăm(7)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hung ác nham hiểm nam quỷ(1)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hung ác nham hiểm nam quỷ(2)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hung ác nham hiểm nam quỷ(3)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hung ác nham hiểm nam quỷ(4)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hung ác nham hiểm nam quỷ(5)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hung ác nham hiểm nam quỷ(6)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Hung ác nham hiểm nam quỷ(7)

PHIÊN NGOẠI: Tao lãng hình xăm(1)

PHIÊN NGOẠI: Tao lãng hình xăm(2)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Mất nước công chúa(1)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Mất nước công chúa(2)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Mất nước công chúa(3)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Mất nước công chúa(4)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Mất nước công chúa(5)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Mất nước công chúa(6)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Mất nước công chúa(7)

[DÂN QUỐC THIÊN] Cao lãnh tứ thúc(1)

[DÂN QUỐC THIÊN] Cao lãnh tứ thúc(2)

[DÂN QUỐC THIÊN] Cao lãnh tứ thúc(3)

[DÂN QUỐC THIÊN] Cao lãnh tứ thúc(4)

[DÂN QUỐC THIÊN] Cao lãnh tứ thúc(5)

[DÂN QUỐC THIÊN] Cao lãnh tứ thúc(6)

[DÂN QUỐC THIÊN] Cao lãnh tứ thúc(7)

[TÂY HUYỄN THIÊN] Đoạn cánh mỹ thần(1)

[TÂY HUYỄN THIÊN] Đoạn cánh mỹ thần(2)

[TÂY HUYỄN THIÊN] Đoạn cánh mỹ thần(3)

[TÂY HUYỄN THIÊN] Đoạn cánh mỹ thần(4)

[TÂY HUYỄN THIÊN] Đoạn cánh mỹ thần(5)

[TÂY HUYỄN THIÊN] Đoạn cánh mỹ thần(6) END

[CỔ ĐẠI THIÊN] Ương ngạnh công chúa (1)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Ương ngạnh công chúa(2)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Ương ngạnh công chúa(3)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Ương ngạnh công chúa(4)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Ương ngạnh công chúa(5)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Ương ngạnh công chúa(6)

[CỔ ĐẠI THIÊN] Ương ngạnh công chúa(7) END

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Trong phòng tối nàng (1)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Trong phòng tối nàng (2)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Trong phòng tối nàng (3)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Trong phòng tối nàng (4)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Trong phòng tối nàng (5)

[HIỆN ĐẠI THIÊN] Trong phòng tối nàng (6) END