Trang chủHồng trần kiếp

Đọc Truyện Hồng trần kiếp - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Hồng trần kiếp

Tác giả: hjklumissuo

Cập nhật: 01-07-2016

Đọc Truyện

Mây xanh chân nhân tu thành chính quả mấy ngàn năm, lại tính toán ra bản thân ngày gần đây đem gặp hồng trần cướp. Có lầm hay không, chính mình thành tiên đều mấy ngàn năm rồi, vì cái gì còn nếu ứng nghiệm cướp? Không tin tà mây xanh chân nhân mang theo tọa kỵ của mình -- Song Dực Bạch Hổ tiến về trước trần thế một du. Không tin tà không kết quả chính là... Rơi dị không gian, bị một cái tự xưng là hắn một nửa khác người nhặt về đi. Ah --! Có lầm hay không? Hắn hắn vì cái gì cùng chính mình lớn lên giống như đúc? Đáng thương mây xanh chân nhân từ nay về sau tại đã bắt đầu hắn tại đất khách hồng trần cướp.