Trang chủ|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'

Đọc Truyện |Identity 5|LucaNor| A story called 'love' - TruyenFic.Com

Đọc Truyện |Identity 5|LucaNor| A story called 'love'

Tác giả: Oo_Kimi_oO

Cập nhật: 16-04-2020

Đọc Truyện

Title: A story called 'love'. Author: Kimi. Pairing: Luca Balsa x Norton Campbell. Fandom: Identity 5. . Mọi nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tôi. . Vui lòng đọc chương giới thiệu trước khi đọc những chương còn lại. . Đây là một works tập hợp một đoản ngắn của LucaNor tôi viết trong lúc high cần.